Avem istorie, dar autoritățile dorm pe ele

• Lefegii ce spun c? se ocup? de imaginea Gorjului prin Prefectur?, Consiliu Jude?ean sau Prim?ria Târgu-Jiu ar trebui s? plece acas?!

Deseori se întâmpl? ca tu, ca gorjean, s? cau?i în sine înainta?ii de vaz? ai „na?iei tale“. Trebuie s? recunoa?tem c? în afar? de Brâncu?i, Tudor Vladimirescu, Ecaterina Teodoroiu, Gheorghe T?t?r?scu, generalul Gheorghe Magheru, Maria L?t?re?u, Gorjul nu a ?tiut s? foloseasc? ?i alte branduri de care, îns?, al?ii se bucur? din plin.

În timp ce în capitala României, Bucure?ti, chiar în buricul târgului exist? o strad? principal? numit? Vasile Lasc?r, în Târgu-Jiu exist? doar un fel de alee-strad? ce poart? numele marelui gorjean.
Da, Vasile Lasc?r este n?scut în ?om?ne?tii Gorjului, a f?cut studiile primare în Târgu-Jiu ?i a fost primul primar al capitalei Gorjului ce a pus la punct un plan de sistematizare al ora?ului.

De parc? n-ar fi de ajuns atâta indiferen?? fa?? de o personalitate gorjean? pe care o pute?i descoperii supcint în rândurile de mai jos, în jude?ul Gorj nu exist? nici m?car o ?coal? denumit? Vasile Lasc?r, dar ?coala de Agen?i de Poli?ie de la Câmpina poart? numele ilustrului gorjean. Municipiul Târgu-Jiu este plin de pietroaie ce se doresc opere de art?, dar nici m?car un bust al lui Vasile Lasc?r. Descoperi?i-l v? rog pe gorjeanul Vasile Lasc?r.

• Aurel M?CE?ANU

„Vasile Lasc?r

De la Wikipedia, enciclopedia liber?

Vasile Lasc?r (n. 3 noiembrie 1853, ?om?ne?ti, Gorj, lâng? Târgu Jiu; d. 23 martie 1907, Bucure?ti) a fost ministru de finan?e al României în anul 1897.

Dup? terminarea ?colii primare la Târgu-Jiu, Vasile Lasc?r ?i-a continuat studiile la liceul din Craiova, dup? care a urmat dreptul la Sorbona, în Paris, unde ?i-a sus?inut ?i teza de doctorat. În anul 1877 s-a întors în ?ar?, practicand avocatura în cadrul baroului Târgu-Jiu.

În 1879 a fost ales primar al ora?ului Târgu-Jiu. Dup? 1883 a fost ales deputat sau senator în aproape toate legislaturile liberale.

A fost numit ministru de interne in guvernul Petre S. Aurelian în perioada 21 noiembrie 1896 – 26 martie 1897 ?i apoi din nou în perioada 21 noiembrie 1902 – 13 decembrie 1904.

În perioada cât a fost ministru de interne, Vasile Lasc?r a propus prima lege organic? a poli?iei române, conceput? dup? principii ?tiintifice moderne, pe care a conceput-o dup? modelul legilor similare din state mai dezvoltate prin care umblase, dar pornind de la realit??ile ?i necesit??ile specifice române?ti. Ca model i-au servit organizarea poli?iilor din Fran?a, Germania, Belgia ?i Austria. A sus?inut în Senat proiectul s?u de lege pe 25 ianuarie 1903.

La data de 1 aprilie 1903, în urma multor dezbateri, a fost adoptata aceast? lege, cu denumirea “Legea pentru organizarea Poli?iei Generale a Statului”, în care s-au precizat „atribu?iile ?i competen?ele personalului poli?iei”, instituind „principiul stabilit??ii organelor poli?iene?ti ?i scoaterea lor în afara luptelor politice”. Tot prin aceast? lege se dispunea înfiin?area unei ?coli speciale de poli?ie pentru preg?tirea personalului poli?ienesc.

?coala de Agen?i de Poli?ie din Câmpina, jude?ul Prahova, poart? în prezent numele “Vasile Lasc?r”.
In anul 1896, fiind prim-ministru al Romaniei din partea gruparii de centru a liberalilor democrati, a receptat unele revendicari ale maselor muncitore ?i a realizat legea repausului duminical.“

05.04.2014. 21:50


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password