Autorităţile locale pot vinde locuinţe chiriaşilor ANL

Ministrul Dezvolt?rii Regionale ?i Locuin?ei, Vasile Blaga, a declarat, miercuri, 23 septembrie, c? Executivul a aprobat trecerea în domeniul privat al statului a 3510 de locuin?e construite prin Agen?ia Na?ional? de Locuin?e. Astfel a fost creat cadrul legal pentru vânzarea acestor locuin?e c?tre tinerii care au locuit cu chirie în ele, dac? ace?tia îndeplinesc condi?iile legale.

Persoanele care achizi?ioneaz? aceste locuin?e trebuie s? achite pre?ul integral la vânzarea locuin?ei, titularul contractului de închiriere s? nu aib? în proprietate o alt? locuin??. De asemenea, titularul poate beneficia o singur? dat? de dreptul de a cump?ra o locuin?? ANL ?i nu o poate înstr?ina pe o perioad? de 5 ani de la dobândire. Venitul mediu pe fiecare membru al familiei nu trebuie s? dep??easc? salariul mediu brut pe economie.

Ministrul Vasile Blaga a afirmat c?, la momentul actual, pot fi vândute 11.500 de locuin?e, din cele 24.500 de locuin?e consturite de ANL.

„În acest an vom construi 6000 de locuin?e, de trei ori mai multe decât în oricare an de pân? acum, din care 3.750 locuin?e prin ANL” a subliniat ministrul Dezvolt?rii.

23.09.2009. 22:59


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password