Atenţie la Declaraţia informativă 394

Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj, v? transmite urm?toarele: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate s? declare semestrial toate livr?rile de bunuri, prest?rile de servicii ?i achizi?iile de bunuri ?i servicii realizate, pe teritoriul României, c?tre/ de la alte personae impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, începând cu data de 01.01.2007.
Pentru îndeplinirea acestei obliga?ii, contribuabilii mai sus men?iona?i vor depune, la organul fiscal competent, pân? la data de 25 inclusiv a lunii urm?toare încheierii semestrului de raportare, formularul 394 “Declara?ia informativ? privind livr?rile-prest?rile ?i achizi?iile effectuate pe teritoriul na?ional”.

Potrivit formularului 394 se declar? urm?toarele:
• opera?iunile impozabile cu cota de 9% sau 19%, realizate pe teritoriul na?ional, cu alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru care au fost emise facturi, inclusiv facturile emise pentru avansuri;
• opera?iunile cu TVA nedeductibil;
• opera?iunile înscrise în facturile care au fost emise pentru vânz?rile cu am?nuntul, vânz?ri care se înregistreaz? în contabilitate pe baza raportului zilnic.
Nu se declar? urm?toarele:
• livr?rile/achizi?iile pentru care s-a emis bon fiscal dar nu s-a emis factura;
• opera?iunile cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA în România;
• opera?iunile înscrise în facturile emise prin autofacturare;
• opera?iunile pentru care se aplic? taxarea invers?.

Declara?ia 394 se completeaz? cumulat pe coduri de înregistrare în scopuri de TVA ale partenerilor de tranzac?ii indiferent dac? au fost realizate, cu acela?i partener, opera?iuni impozabile cu 9% ?i opera?iuni impozabile cu 19 % (baza impozabil? ?i, respectiv, TVA aferent se acumuleaz? pentru toate opera?iunile)

În cazul agen?ilor de turism sau a altor entit??i care aplic? regimurile speciale prev?zute la art.152? ?i art. 152? din Codul Fiscal , facturile emise/primite cu men?inerea „ TVA inclus”, se vor cuprinde în declara?ie astfel:
– în coloana „baza impozabil? total?” se va înscrie valoarea total? înscris? în factur?:
– în coloana „Taxa pe valoare ad?ugat? total?” se va înscrie 0 (zero).

Pentru facilitarea complet?rii declara?iei, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România au la dispozi?ie programul „ Declara?ia informativ? 394”, care poate fi procurat de pe Portal ANAF http://anaf.mfinan?e.ro (modul „ Asisten?a contribuabililor”, submodul „ Programe utile) sau de la sediul administra?iilor finan?elor publice teritoriale.

Director executiv,
Ec. Gheorghe Paraschivu

10.07.2007. 23:53


Altii si informatician somer […] Ioan Todiroae 28.07.2007. 22:06

efectuate pe teritoriul national de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA – DECLARATIA

394 privind livrarile/prestarile ?i achizitiile efectuate pe teritoriul national ….
II) Initiativa si proiectul nostru : Revolutia facturilor in Romania – o solutie principala pentru

dezvoltarea tarii noastre ….

Citez din citate “Cel mai usor este in satul Timisesti din judetul Neamt
unde doar 10 % sau hai maxim 20 % din facturi
se emit, se contabilizeaza, se inregistreaza, se pastreaza …

In satul Timisesti din judetul Neamt
restul de 90 % – 80 % din valorile pentru cumparaturile si vanzarile de marfuri etc
– 1) se cheltuiesc ilegal in interese personale :
vile, masini de tipuri diverse, terenuri, conturi bancare, ultralux etc
– 2) se impart cu un fost electrician securist Groza Romic?
propulsat de Securitate si PDSR
ca primar PSD al comunei Timisesti
dar “primar PSD hot, primar PSD escroc,
primar PSD corupt, primar PSD evazionst,
primar PSD mincinos, primar PSD laudaros, primar PSD demagog,
primar PSD incorect, primar PSD nedrept,
primar PSD betiv la serviciu si la volan, primar PSD chiulangiu la serviciu,
primar PSD bataus prin intermediari cu opozantii,
primar PSD razbunator in acte cu opozantii,
, … ,
primar PSD mafiot, primar PSD securist si terorist
de nota 10 la fiecare din aceste carente ale unui primar din Romania,
– 3) se mituiesc fruntasii PSD-isti judeteni si nationali,
comisari, jurnalisti, ssstttsecuristiissstttsssrrriii-istii etc.

In satul Timi?e?ti din judetul Neam?
nu numai ca nu se contabilizeaza 90 % – 80 % din marfuri, produse, servicii etc
dar comerciantii desi nu ei fac transportul marfurilor
practica adaosuri comerciale si deci preturi de vanzare exagerat de mari
1) la alimentele si produse de strict? necesitate
pentru populatia preponderent saraca a satului Timisesti,
2) la dulciuri, inghetate, sucuri, rechizite scolare etc
pentru copii satului Timisesti,
3) la medicamente
pentru populatia preponderent bolnava a satului Timisesti,
4) la alte marfuri, produse etc.

Deci in satul Timisesti din judetul Neamt
prin mijloace frauduloase
volumul de munca
necesar Declaratiei 394
este de 9 sau 10 ori mai mic …

Prin acesta PETITIE
solicitam in mod public PRESEDENTIEI ROMANIEI
si ALTOR ORGANISME COMPETENTE (NON-judetene Neamt)
deci solicitam ca Evazionistii fiscali ai satului Timisesti din judetul Neamt
– sa intre in legalitate,
– sa isi plateasca toate obligatiile la Statul Roman,
– sa nu mai finanteze ilegal pe nimeni,
– sa desfasoare un comert civilizat ca in Occident si Uniunea Europeana ….

Din …. nestiutori de carte ai satului (eufemism) …
de pilda … in timpul scolii generale nu stiau tabla inmultirii …
iar dupa aceea … cat este 3 la puterea a 3-a …
“marii hoti si evazionisti” in satul Timisesti din judetul Neamt
sunt “mari tupeisti”, “mari codosi”, “mari turnatori”
jignesc, jecmanesc si nu respecta
populatia preponderent cinstita a satului Timisesti …”

SALVATI SATUL TIMISESTI …. !!!

———- Altii si informatician somer […] Ioan Todiroae (i_todiroae@yahoo.fr Timisesti) ———-

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password