ATDR/ Schimb de experienţă între 32 de tineri reprezentanţi a 8 ţări

Asocia?ia Tineret ?i Dezvoltare Regional?(ATDR) are deosebita pl?cere de a v? anun?a c? în perioada 01-09 aprilie 2010 se deruleaz? proiectul de tineret “Act for a Safe and Healthy Environment” finan?at cu sprijinul Fundatiei Europene pentru Tineret a Consiliului Europei.

“Act for a Safe and Healthy Environment” este un schimb de experien?? între 32 de tineri reprezentan?i a 8 ??ri europene (Bulgaria, Fran?a, Republica Moldova, Spania, Serbia, Slovenia, Ucraina ?i România) având ca tem? protejarea mediului înconjur?tor.

Prin activit??ile proiectului tinerii participan?i vor analiza problemele cu care se confrunt? mediul, cauzele ce înr?ut??esc condi?iile de mediu ?i solu?iile pe care genera?ia tân?r? le poate identifica.

Participan?ii vor prezenta situa?ia mediului în ??rile participante ?i vor analiza impactul ac?iunilor umane asupra mediului. Activit??ile se vor desf??ura în S?celu, Târgu Jiu ?i Motru, pe parcursul manifest?rilor tinerii având de asemenea posibilitatea s? viziteze unele obiective turistice din jude?ul nostru cum ar fi Ansablul sculptural din Târgu-Jiu.

În cadrul proiectului tinerii vor avea întâlniri cu autorit??ile locale ?i vor vizita carierele de c?rbune, analizând impactul pe care dezvoltarea industrial? îl are asupra mediului ?i a calit??ii vie?ii.

Pentru a oferi un exemplu de urmat comunit??ilor locale ?i genera?iei tinere, participan?ii vor realiza ac?iuni de ecologizare a zonei Sacelu ?i realizarea unor statui simbolice ?i sugestive din peturile colectate.

Contact: Mariana Cornea office@atdr.ro 0729 941 127 www.atdr.ro

09.05.2010. 20:54


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password