Astăzi, şedința Consiliului Suprem de Apărare a Țării

O ?edin?a a Consiliului Suprem de Ap?rare a ??rii (CSAT), condus? de pre?edintele României, domnul Traian B?sescu, va avea loc mar?i, 5 februarie a.c., începând cu ora 14.00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ?edin?ei CSAT sunt incluse ?i urm?toarele subiecte:

1. m?surile adoptate de c?tre România în vederea punerii în aplicare a regimurilor de sanc?iuni instituite pe plan interna?ional;
2. realizarea, în cadrul Organiza?iei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), a unui plan de contingen?? pentru România;
3. raportul privind activitatea autorit??ilor ?i institu?iilor statului pentru gestionarea situa?iei cet??enilor români, generat? de atacul terorist din Algeria;
4. participarea for?elor armate ale României care se trimit la misiuni ?i opera?ii în afara teritoriului statului român în anul 2013;
5. planul multianual de restabilire a capacit??ii de lupt? a Armatei României;
6. participarea României la misiunea Uniunii Europene de instruire în Mali în anul 2013;

proiectul de Lege pentru punerea în 7.aplicare a Codului de procedur? penal? ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative care cuprind dispozi?ii procesual penale;
8. strategia de Securitate Cibernetic?;
9. programul de activitate al Consiliului Suprem de Ap?rare a ??rii pentru anul 2013;
10. proiectul de hot?râre a Guvernului României pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societ??ii Na?ionale de Transport Feroviar de Marf? „C.F.R. Marf?” – S.A. ?i a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia.

Pe timpul ?edin?ei vor fi abordate ?i alte subiecte de interes pentru securitatea na?ional?.

Departamentul de Comunicare Public?
04 Februarie 2013

05.02.2013. 14:31


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password