Asociația TEAM organizează un training în domeniul leadership-ului pentru 20 tineri din Țânțăreni

Asocia?ia Team, prin proiectul ”Leadership TEAM” dore?te s? ofere celor 20 de tineri participan?i din mediul rural (Localitatea ?ân??reni, jude?ul Gorj) oportunitatea de a – ?i dezvolta noi abilit??i de via??, precum lucrul în echip?, comunicativitate, vorbire în public, leadership, creativitate, integritate ?i spirit civic, folosind metode de educa?ie non-formal?.
Cursurile tematice se vor desf??ura în perioada 01-06 aprilie 2011, în Jude?ul Dolj (Mun. Craiova), iar activit??ile vor consta în scurte sesiuni de informare ?i activit??i practice, la care tinerii vor participa activ, folosind metode de educa?ie non-formal? precum: jocuri de teambuilding, outdoors, jocuri de rol, prezent?ri ?i dezbateri, brainstorming ?i debrifing.
Prin activit??ile stabilite ?i prin metodele utilizate, participan?i la proiect î?i vor dezvolta abilit??i noi, utile atât în formarea personal?, cât ?i cea profesional?. Dezvoltarea unor astfel de abilit??i nu pot fi desprinse prin înv???mântul de stat sau prin alte forme de ?colarizare, întrucât solicit? metode speciale pentru înv??are ?i un spa?iu adecvat desf??ur?rii.
În plan profesional, acest proiect îi va ajuta pe tineri s? în?eleag? ce înseamn? s? fi lider, s? conduci o echip?, s? comunici eficient, s? vorbe?ti în fa?a unui public f?r? emo?ii ?i s? iei decizii mai u?or, chiar ?i în situa?ii limit?, sub presiunea timpului sau a altor factori.

20.03.2011. 21:18


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password