Artificii de aproape un miliard de lei


Autorit??ile municipale ?i-au propus ?i în acest an s? le ofere târgujienilor focuri de artificii pe care s? le ?in? minte cel pu?in pân? în 2010. Din acest motiv, trecerea dintre ani a fost s?rb?torit? la Târgu-Jiu cu focuri de artificii deosebite care au durat 15 minute.

Jerbele str?lucitoare de diverse culori s-au putut vedea pe cerul municipiului chiar de la distan?e considerabile iar cei care au vrut s? evite înghesuiala din Pia?a Prefecturii au putut vedea de acas?, de pe fereastr? ori din balcoane, florile creionate pe cer de c?tre artificierii profesioni?ti.

Totul a costat municipalitatea 8000 de lei iar firma care s-a ocupat de focurile de artificii a fost selectat? în urma unei licita?ii care a avut loc la Prim?ria Târgu-Jiu. ,,La licita?ie au participat trei firme care au corespuns tuturor cerin?elor solicitate de Ministerul de Interne.

Firma care a câ?tigat a realizat focul de artificii pentru pre?ul de opt mii de lei”, a declarat purt?torul de cuvânt al Prim?riei Târgu-Jiu, Ramona Evulescu.

În momentul în care a început focul de artificii, primarul municipiului, Florin Cârciumaru a deschis prima sticl? de ?ampanie ?i a ciocnit câte un pahar cu cet??enii prezen?i la acest eveniment. În Pia?a Prefecturii s-au adunat, în ciuda frigului, câteva sute de persoane care au vrut s? s?rb?toreasc? împreun? trecerea dintre ani.
(A.S.)

05.01.2009. 18:57


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password