Are Politica vreo legatură cu Moralitatea?

La aceast? întrebare, dar ?i la multe altele legate de via?a politic? ?i principiile acesteia, vor încerca s? r?spund? peste 40 de tineri din Europa care în perioada 8 – 13 ianuarie 2011, vor participa la o ?coal? interna?ional? de iarn? organizat? de European Christian Political Youth Network (ECPYN), la Liov, în Ucraina, cu titlul „Moralitate ?i Politic?. Principii ale Cre?tin Democra?iei”.
ECPYN reprezint? o asocia?ie politic? a mai multor organiza?ii de tineret din toat? Europa. Scopul asocia?iei const? în promovarea politicilor cre?tin-democrate în Europa dintr-o perspectiv? explicit cre?tin-social?. Aceast? asocia?ie s-a eviden?iat în ultimii ani prin organizarea unei serii de conferin?e, seminarii ?i ?coli de var? în toat? Europa. În vara acestui an, în perioada 12 – 16 iulie, a avut loc o ?coal? de var? la Ohrid, în Macedonia, la care au participat aproximativ 70 de tineri din toat? Europa, unde tema principal? a întregului program a fost Reconcilierea. În aceast? toamn?, în perioada 28 – 31 noiembrie a fost organizat? o conferin?? regional? la Tbilisi, în Georgia, unde tinerii din fostul spa?iu ex-comunist au discutat despre situa?ia Georgiei în contextul actual european, dar au avut ?i vizite de studiu la consiliul local din Tbilisi sau la Parlament Georgiei, întâlnindu-se cu o serie de lideri politici ?i reprezentan?i ai societ??ii civile.

“Suntem convin?i c?, azi, tinerii trebuie s? joace un rol important în politic?, atât la nivel na?ional, cât ?i european, fiind anima?i de ceea ce este mai bine pentru fiecare societate în parte, dar ?i de a deschide noi canale de comunicare conform cu normele ?i practicile europene ?i de a influen?a schimb?rile politice la nivel intern”, ne-a declarat R?zvan Burleanu, pre?edinte al ECPYN, ales din 2009 s? conduc? aceast? organiza?ie politic? european?.
Evenimentul de la Liov va reuni, pentru aproape o s?pt?mân?, 40 de tineri din întreaga Europ? care vor avea posibilitatea de a dezbate teme importante ale moralit??ii ?i activit??ii politice la nivelul statelor europene, despre modele economice ?i ideologii politice, despre societatea informa?ional?, dar ?i despre cum se pot promova principiile morale la nivelul teoriei ?i practicii politice.
Printre invita?ii acestui eveniment se num?r? politicieni atât din Ucraina cât ?i din cadrul Uniunii Europene, reprezentan?i ai bisericilor, anali?ti politici ?i speciali?ti care vor împ?rt??i experien?e ?i viziuni asupra rolul moralit??ii în politic?, dar ?i despre viitorul Ucrainei în spa?iul politic european.
În acela?i timp, tinerii prezen?i la acest eveniment se vor bucura ?i de timp liber, având posibilitatea de a lua parte ?i la serb?rile tradi?ionale de iarn? din Vestul Ucrainei. Un spa?iu unic ?i frumos prin tradi?ii ?i istoria sa, Liov-ul este inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, un argument în plus care va asigura succesul acestei ?coli de iarn?.

„În 2011, ?colii de iarn? organizat? la Liov, i se va mai ad?uga o conferin?? despre Demnitate Uman? în luna mai în Var?ovia, în iulie vom merge în Fran?a unde vom organiza o nou? ?coal? de var? în cadrul c?reia vom încerca s? aducem în dezbatere teme precum minoritate, integrare ?i secularism, în luna septembrie vom organiza o conferin?? la Charleroi pentru cei din Vestul Europei, iar în octombrie vom demara un alt proiect foarte important – Political Leadership Academy – bazat pe valorile cre?tine ?i dedicat tinerilor lideri politici din Europa ?i care va continua ?i pe parcursul anului 2012, fiind gândit ca un program de lung? durat?”, ne-a declarat acela?i R?zvan Burleanu, pre?edinte ECPYN.

Pentru mai multe detalii pute?i accesa: http://www.ecpyn.org/winterschool .

25.11.2010. 10:15


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password