ARDR/“Moldova are nevoie de noi”

In cadrul proiectului trans-na?ional ACT-EM – Active Citizenship, Tolerance and Engagement of Minorities, Asocia?ia Animatorilor si Monitorilor pentru Copii si Tineret TINERI FARA FRONTIERE – T.F.F. in parteneriat cu Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Rurala – ARDR, Asociatia Euro House Bustuchin – EHB si Asociatia Libera Initiativa si Antreprenoriat – Tismana – A.L.I.A.T in colaborare cu 30 voluntari din 16 tari diferite, cu sprijinul PRIMARIEI TISMANA lanseaz? ini?iativa “Modova are nevoie de noi”. Aceasta initiativa vizeaz? dezvoltarea responsabilit??ii sociale in rândul agen?ilor economici dar si a cet??enilor in general in jude?ul Gorj.

Ini?iativa se deruleaz? in perioada 8 – 30 Iulie 2010, in 2 localitati ale judetului Gorj: Tismana si Pestisani, comunitati gazda ale voluntarilor si este adresata c?tre persoanele sinistrate din zona Moldovei, care si-au pierdut casele in urma inundatiilor din ultima perioada care au devastat Moldova.

Activit??ile pe care TFF, ARDR si ALIAT inten?ioneaz? sa le dezvolte sunt: strângere de produse de imbracaminte, alimentare, ajutor financiar si alte materiale folositoare.

Inceputul camapniei de strangere de fonduri este marcat de un spectacol organizat in Centrul Orasului Tismana – Casa de Cultura, spectacol ce consta intr-un schimb cultural de experienta la care vor participa peste 40 de voluntari. Promotorii si organizatorii acestei activitati sunt voluntarii prezenti in cadrul proiectelor EACRA – Experiencing Active Citizenship in Rural Areas si AMICUS, proiecte implementate in Judetul Gorj de catre ARDR in parteneriat cu Euro House Bustuchin precum si voluntarii din Judetul Dolj din cadrul proiectului SEED – Sport Education for intEgration Development, implementat de EPYD – European Platform for Youth Development.

Proiectul ACT – EM — reprezint? un Proiect European de Voluntariat având ca scop cre?terea responsabilit??ii autoritatilor locale si încurajarea particip?rii tinerilor in viata comunitatii.

Proiectul are o dimensiune si o complexitate considerabil?, implicând 11 organiza?ii nonguvernamentale si 22 tineri voluntari din Caucaz, Uniunea European? si America Latina. Proiectul se deruleaz? în România, Jude?ul Gorj, pe o perioad? de un 12 luni de zile, începând cu 1 Iunie 2010 pân? la 1 Iunie 2011, perioada ce include etapele de preg?tire, derulare a activit??ii de voluntariat si evaluarea si raportarea proiectului.

Proiectul este finan?at din fonduri acordate de c?tre Comisia European? prin programul Tineret in Ac?iune , aprobat, gestionat si monitorizat de c?tre ANPCDEFP – Agen?ia Na?ional? pentru Programe Comunitare in Domeniul Educa?iei si Form?rii Profesionale, departamentul Program Tineret in Ac?iune – http://www.anpcdefp.ro/ .

09.07.2010. 09:22


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password