Aproape 400.000 de lei pentru microproiecte în Gorj

Dou?zeci din cele cincizeci de microproiecte din cadrul programului „Schema de Granturi Mici” (SGM), aprobate pentru finan?are în mai multe jude?e sunt pentru Gorj, celelalte 30 fiind pentru Alba, Bihor, Bistri?a N?s?ud, Cluj, Covasna,
?i S?laj.

Aceste microproiecte au ca scop îmbun?t??irea condi?iilor de via?? pentru grupurile dezavantajate din comunit??ile miniere prin sprijinirea tradi?iilor ?i a culturii, a activit??ilor educative ?i de recreere, cre?terea calit??ii vie?ii.

Microproiectele depuse vizeaz? amenjarea unor parcuri, echiparea spa?iilor recreative pentru copii, reabilitarea unor c?mine culturale, promovarea de activit??i culturale ?i tradi?ii.

Ele au fost aprobate în urma analizei efectuate, în perioada 18august-4 septembrie 2009, de Comitetul de Coordonare al SGM, pe baza recomand?rilor Comitetelor Locale de Evaluare, precum ?i a fondului alocat pentru fiecare jude?.

Pân? la sfâr?itul lunii septembrie, urmeaz? a fi evaluate în vederea aprob?rii finale ?i microproiectele din jude?ele Arge?, Bac?u, Cara? Severin, Dâmbovi?a, Hunedoara, Harghita, Mehedin?i, Maramure?, Prahova, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vâlcea.

SGM este un program implementat de ARDDZI în cadrul „Proiectului de Închidere a Minelor, Refacere a Mediului ?i Regenerare Socio-Economic?”, finan?at prin Acordul de Împrumut cu Banca Mondial?, ratificat prin Legea 167/2005 ?i se desf??oar? în 203 localit??i afectate de restructurarea sectorului minier ?i aflate în aria de operare a ARDDZI.

Astfel, Motru beneficiaz? de cinci microproiecte a c?ror valoare solicitat? este de 98.210 lei, Tismana de dou? a c?ror valoare este de 38.000lei, C?tunele cu dou? – 38.728 lei, Rovinari cu dou?- 38.710, Tg.C?rbune?ti cu unul- 10.000 lei, M?t?sari tot cu unul- 18.860, Pestisani cu unul- 19.650, Glogova cu unul de 19.600, B?le?ti cu unul de 19.500, Rosia de Amaradia tot cu unul de 19.990, Pades cu unul de 18.940 ?i Negomir cu dou?, a c?ror valoare este de 39.750 lei.
Valoarea total? a microproiectelor la Gorj este de 388.938 lei.

16.09.2009. 22:42


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password