Aproape 300 de firme, controlate

DGFP Gorj si Garda Financiara au întreprins, luna trecuta, actiuni de control la 227de agenti economici, urm?rind modul de calculare, evidentiere si virare în cuantum si la termenele stabilite de lege, a obligatiilor fat? de bugetul general consolidate de stat.
Organele de specialitate din cadrul Activit?tii de Inspectie Fiscala si G?rzii Financiare, au constatat prejudicii, reprezentând impozite, taxe si alte v?rs?minte, în suma de 3,3 milioane lei. Totodat?, pentru ilegalit?tile comise in activit?tile de productie, prest?ri servicii si comercializarea m?rfurilor, s-au aplicat amenzi contraventionale în sum?
de 335.900 lei si s-au confiscat bunuri si sume în valoare 40.108 lei, s-au luat masurile necesare în vederea vir?rii sumelor stabilite în urma controalelor, a celor rezultate din amenzile aplicate sI confisc?rile dispuse.
Între agentii economici care au înc?lcat grav normele de disciplin? financiar? se num?r? si o firma cu sediul in localitatea Rovinari, doua firme cu sediul în Tg-Jiu si una cu sediul la Baia de Fier. In urma unor verificari efectuate in trafic, asupra mijloacelor de transport marf?, au fost identificati trei agen?i economici care aprovizionaser? ?i transportau m?rfuri care nu erau înso?ite de documente legale de provenient?. S-au aplicat sanctiuni contraventionale în valoare de 6.000 lei ?i s-a confiscate marfa în cauz? în valoare total? de 3.750 lei.

05.05.2009. 12:55


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password