APIA/producatorii de lapte pot solicita pana pana la 14 iunie spijinul financiar

Agen?ia de Pl??i ?i Interve?ie pentru Agricultur? (APIA) informeaz? produc?torii de lapte c? pot solicita, pân? la data de 14 iunie 2010, sprijinul financiar destinat de?in?torilor de cot? care au livrat lapte în anul de cot? 2008-2009, în cadrul celei de a doua etape de depunere a cererilor.
Pentru a beneficia de acest sprijn financiar, produc?torii de lapte trebuie s? depun?, personal sau prin po?t?, o cerere la Centrele Jude?ene APIA ?i s? îndeplineasc? cerin?ele prev?zute de HG nr. 498/2010, care modific? HG nr. 365/2010.
În func?ie de cantitatea de lapte livrat? în anul de cot? 2008-2009, produc?torul poate s? beneficieze de un sprijin financiar de 200 euro (pentru o cantitate de lapte cuprins? între 10 mii kg ?i 20 mii kg), de 2.000 euro (pentru o cantitate de cel pu?in 200 mii kg ?i cel mult 500 mii kg) sau de 1.200 euro (pentru livr?ri mai mari de 500 mii kg). Pentru produc?torii care au livrat o cantitate de lapte cuprins? între 20 mii kg ?i 200 mii kg, valoarea sprijinului financiar se calculeaz? pe baza cotei individuale de livr?ri realizat? efectiv la data de 31 martie 2009 ?i a coeficientului mediu de calcul.
Pentru derularea m?surilor de sprijinire a pie?ei în sectorul laptelui ?i produselor lactate, România beneficiaz? de fonduri europene în valoare de 5 milioane euro.

04.06.2010. 08:48


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password