APIA/ Plata tranşei a doua pentru ovine/caprine

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) va pl?ti, începând de miercuri, 10 februarie 2010, suma de 184, 8 milioane lei reprezentând tran?a a doua din prima pe cap de animal pentru specia ovine/caprine.

Astfel, 44.248 de fermieri vor primi 29 lei/cap de animal, pentru un efectiv de 6.373.000 capete ovine/caprine. Reamintim c? prima tran?? primit? de beneficiari, la sfâr?itul anului 2009, a fost în cuantum de 15 lei/ cap de animal.
La nivelul judetului Gorj, in func?ie de num?rul capete de animale eligibile, sumele aferente tran?ei a doua ce vor fi pl?tite sunt de 2.392.558 lei pentru 82502 capete ovine/caprine.
Pentru a facilita accesul la credite al beneficiarilor pl??ilor Na?ionale Directe Complementare (CNDP) pentru activit??ile curente, APIA a încheiat conven?ii cu b?ncile comerciale ?i cu Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA. APIA a încheiat conven?ii cu CEC Bank SA, BRD – Groupe Societe Generale SA, Banca Comercial? Român?, Raiffeisen Bank SA, Bancpost ?i Alpha Bank.
Men?ion?m c?, pân? la data de 6 ianuarie 2010, APIA Gorj a eliberat 869 adeverin?e beneficiarilor în vederea acces?rii de credite în valoare de 17.420.239 lei, pentru 5284 capete, respectiv pentru 38071 capete ovine si pentru 2653 capete caprine.
În anul 2009, la CJ Gorj, au fost depuse si aprobate 8.644 de cereri de sprijin, in valoare totala de 26.759.014 lei, pentru un efectiv de 123.008 capete (40.506 bovine, 72275 ovine, respectiv 10.227 caprine).

11.02.2010. 11:52


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password