APIA/ Lansare website

În contextul alinierii la tendin?ele actuale de comunicare ?i în acord cu standardele privind imaginea de institu?ie public? pe Internet, Agen?ia de Pl?ti ?i Interven?ie pentru Agricultur? – Centrul Jude?ean Gorj (APIA GORJ) anun?? lansarea propriului website, joi, 8 octombrie 2009.

Pagina web are ca scop principal îmbun?t??irea rela?iei cu cet??eanul/fermierul, precum ?i dezvoltarea si consolidarea imaginii institu?iei la nivel jude?ean ?i local.

Site-ul ofer? posibilitatea acces?rii directe a informa?iilor de actualitate ?i cu relevan?? pentru jude?ul Gorj, cu adresabilitate direct? atât fermierilor din jude?ul Gorj sau institu?iilor publice interesate de activit??ile derulate pentru sprijinirea sectorului agricol, cât ?i mass-mediei sau oricaror alte persoane fizice sau juridice interesate.

Prin acest mijloc de comunicare, to?i cei interesa?i au posibilitatea s? ob?in? informa?ii privind domeniul de activitate al institu?iei ?i aria de ac?iune, schemele de pl?ti cu relevan?? pentru jude?ul Gorj. De asemenea, exist? posibilitatea comunic?rii opiniilor, sesiz?rilor, reclama?iilor online prin intermediul Chestionarului Online sau prin intermediul paginii de solicitare informa?ii de interes public, de formulare peti?ii, sesiz?ri, reclama?ii online.

Adept? a ideii de transparen??, APIA Gorj a creat ?i posibilitatea abon?rii prin e-mail la ultimele nout??i ap?rute pe site sau la Buletinul Informativ al institu?iei, site-ul fiind creat în conformitate cu legisla?ia în vigoare.

Adresa site-ului este www.apiagorj.ro.

Director coordonator,
dr. ing. Constantin Negrea

08.10.2009. 10:33


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password