APIA/Intalniri cu reprezentantii obstilor

Centrul jude?ean Gorj al Agen?iei de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? anun?? organizarea unei întâlniri cu reprezentan?ii formelor asociative (ob?ti) de?in?toare de terenuri agricole din jude?.
Întânirea se va desf??ura, mar?i 29 septembrie a.c., ora 1000 , în sala “C” din cl?direa Institutiei Prefectului Jude?ului Gorj, situat? în Tg-Jiu, str. Victoriei
nr. 2.
Ac?iunea face parte din Programul privind implementarea strategiilor de dezvoltare socio-economic? a jude?ului Gorj, în organizarea Institu?iei Prefectului jude?ului Gorj, a Consiliului Jude?ean Gorj ?i a Centrului Jude?ean Gorj al Agen?iei de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur?.
Obiectivul întâlnirii vizeaz? informarea, dezbaterea ?i armonizarea ac?iunilor comune necesar a fi întreprinse în vederea acces?rii pl??ilor unice pe suprafa?? acordate din bugetul Comunita?ii Europene ?i din bugetul na?ionaL, cerin?e ?i condi?ii ce trebuie îndeplinite începând cu campania 2009 potrivit reglement?rilor na?ionale ?i comunitare.

Director coordonator,
dr. ing. Constantin Negrea

25.09.2009. 14:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password