APIA/Informarea apicultori

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) informeaz? apicultorii c? termenul limit? pentru depunerea cererilor de plat? pentru ac?iunile realizate în acest an este 16 august 2010.

Ac?iunile pentru care se acord? sprijin financiar sunt lupta contra varoozei, respectiv cump?rarea de m?tci provenite din ferme de elit? ?i de multiplicare, roiuri la pachet, roiuri pe faguri ?i familii de albine. Aceste m?suri sunt prev?zute în Programul Na?ional Apicol.

Pentru anul 2009 – 2010, pachetul financiar destinat celor dou? ac?iuni este de 1.966.151 euro, fonduri europene, ?i 6.652.471 lei, fonduri de la buget.

Beneficiarii ajutorului financiar sunt apicultorii, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau juridice, organizate în asocia?ii de cresc?tori de albine, uniuni apicole, cooperative sau grupuri de produc?tori, constituite conform legisla?iei în vigoare.

Reamintim c? apicultorii nu pot solicita ajutorul financiar în nume propriu, ci trebuie s? depun?, anual, cererea de sprijin financiar la sediul formei asociative din care fac parte. Ulterior, formele asociative depun, la Centrele Jude?ene APIA, cererea de plat?, pe baza solicit?rilor membrilor.

06.07.2010. 13:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password