APIA/Informare calamitati

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) reaminte?te fermierilor care au depus cereri pentru schemele de sprijin pe suprafa?? ?i ale c?ror culturi au fost calamitate c? trebuie s? anun?e, în scris, în termen de cel mult 10 zile lucr?toare de la ob?inerea actelor doveditoare, apari?ia cazului de for?? major?.
Astfel, fermierii ale c?ror culturi au fost calamitate trebuie s? depun? la centrele APIA, în termenul mai sus men?ionat, o declara?ie-în?tiin?are, precum ?i actele doveditoare ale fenomenului invocat, ob?inute conform Legii 381/2002.
În cazul culturilor calamitate din cauza unor fenomene naturale izolate (înghe?, inunda?ii, secet?, tornade, etc.), pentru care nu exist? un act normativ na?ional, fermierii trebuie s? prezinte drept dovad?, al?turi de în?tiin?are, copie dup? procesul verbal de calamitate sau adeverin?? de la prim?ria pe raza c?reia se afl? terenul.
În situa?ia în care terenul agricol pentru care s-a solicitat sprijin financiar se afl? într-o zon? declarat? calamitat? printr-un act normativ na?ional, fermierii nu trebuie s? mai depun? la centrele APIA niciun alt act doveditor, ci doar în?tiin?area. Numai în baza ambelor acte men?ionate (actul normativ na?ional ?i în?tiin?area), APIA ia în considerare cazul de for?? major?.
Men?ion?m c? fermierii care nu în?tiin?eaz? APIA cu privire la apari?ia unui caz de for?? major?, respectiv culturi calamitate, risc? s? piard? sprijinul financiar pe suprafa??.

22.05.2009. 13:21


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password