APIA/ Fermieri să respecte data la care au fost programaţi pentru depunerea cererii în cadrul Campaniei SAPS 2010

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) face apel c?tre fermieri s? respecte data la care au fost programa?i pentru depunerea cererii în cadrul Campaniei SAPS 2010, astfel încât s? se evite atât aglomera?ia în ultima parte a perioadei de primire a cererilor, cât ?i penaliz?rile pentru dep??irea termenului limit?, respectiv 17 mai 2010.
„Pentru eficientizarea campaniei, APIA a transmis fiec?rui fermier invita?ia de a depune cererea într-o anumit? zi. Rug?m fermierii s? respecte programarea, astfel încât s? evit?m aglomera?ia specific? ultimelor zile în care se primesc cereri”, a declarat Directorul General al APIA, Florin Marius Faur.
Potrivit datelor centralizate la nivelul APIA, pân? mar?i, 20 aprilie a.c., în cadrul Campaniei SAPS au fost depuse 582.308 cereri de plat? pentru o suprafa?? de circa trei milioane hectare. Num?rul cererilor depuse reprezint? 75,7% din cele programate pentru aceast? dat?.
La nivelul judetului Gorj, pana la aceasta data, s-au depus un numar de 13.759 cereri de plata pentru o suprafata de 46.032,18 ha, din care un numar de 1.252 cereri de plata pentru o suprafata de 4.271,95 ha s-au depus prin intermediul aplicatiei IPA Online.
APIA a lansat în data de 1 martie 2010 campania de primire a cererilor de plat? pentru schemele/m?surile de sprijin pe suprafa??. Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafa??, fermierii trebuie s? depun? la Centrele APIA, pân? la data de 17 mai 2010, o singur? cerere de plat?. Pentru depunerea cererilor de plat? începând cu data de 18 mai se vor aplica penalit??i de 1% pentru fiecare zi lucr?toare de întârziere. Dup? data de 11 iunie 2010, cererea de sprijin nu mai este admis? la calculul pl??ii pentru anul în curs.

21.04.2010. 21:22


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password