APIA/ Efectuarea plaţilor directe pe suprafaţă

Începând cu 16 septembrie, Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) va începe efectuarea pl??ilor directe pe unitatea de suprafa?? ce se acord? în agricultur?.
Potrivit regulamentelor europene pl??ile directe pe suprafa?? acordate din fondurile europene trebuie s? înceap? la 1 decembrie ?i s? fie finalizate pân? la 30 iunie anul viitor.
În toamna acestui an, în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 691/2009. aceste pla?i se vor derula începând cu 16 octombrie, fermierii care au depus cereri de plat? urmând a primi, în avans, o parte ( aprox. 50 euro/hectar) din sumele cuvenite pentru Schema de plat? unic? pe suprafa?? (SAPS).
La nivelul jude?ului Gorj au fost depuse un num?r de 25.132 cereri, pentru o suprafa?? de teren agricol utilizat de 99.617,84 hectare.
Comparativ cu anul precedent, num?rul cererilor a crescut cu 734 iar suprafa?a pentru care s-a solicitat sprijin financiar, de asemenea, a crescut cu aproximativ 6100 hectare.
În vederea efectu?rii, în avans, a pl??ilor cuvenite fermierilor pentru Schema unic? de plat? (SAPS) este necesar a fi finalizate ac?iunile de control administrativ al cererilor în baza de date, de control pe teren ?i de control prin teledetec?ie.
Ca urmare a controlului efectuat în baza de date a fost constatat un num?r de 278 de blocuri fizice supradeclarate (solicitarea la plat? a aceleia?i suprafe?e de teren de c?tre doi fermieri) aferente a 1166 de fermieri. În urma notific?rilor de clarificare au fost solu?ionate 272 blocuri fizice, iar alte 6 blocuri fizice sunt în curs de solu?ionare.
În jude?ul Gorj e?antionul de efectuare a controalelor în teren a vizat 14,8 % din num?rul total de fermieri care au solicitat acordarea sprijinului financiar.
Astfel, 410 exploata?ii au f?cut obiectul controlului clasic în teren, 3199 au fost controlate prin teledetec?ie, iar 1683 de exploata?ii au fost controlate cu privire la îndeplinirea angajamentelor asumate de fermieri pentru pl??ile compensatorii aferente pachetului de agromediu.
Fermierii vor primi, pentru campania 2009, 117 euro /hectar, din care 71 euro/hectar din bugetul Comunit??ii Europene ?i 46 euro/hectar din bugetul de stat.

Director coordonator,
dr. ing. Constantin Negrea

21.09.2009. 10:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password