APIA/ Din16 octombrie, avansul către fermierii care au depus cereri de plată pentru plată unică pe suprafaţă

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) autorizeaz? la plat?, începând cu data de 16 octombrie 2010, avansul c?tre fermierii care au depus cereri de plat? în cadrul schemei de plat? unic? pe suprafa?? – SAPS 2010.
De acest avans beneficiaz? fermierii la care controalele (administrative sau pe teren) s-au finalizat ?i îndeplinesc cumulativ condi?iile impuse de regulamentele europene ?i legisla?ia româneasc?.
Conform prevederilor regulamentelor comunitare, plata pe suprafa?? se poate acorda începând cu data de 1 decembrie, îns? pentru acest an, conform Deciziei Comisiei Europene, plata se poate autoriza începând cu 16 octombrie. Pentru anul 2010, cuantumul alocat pl??ilor directe unice pe suprafa?? este de 80,36 euro/ha, avansul fiind de 37,85 euro/ha, reprezentând 46% din suma aprobat? a se acorda beneficiarilor schemei de plat? unic? pe suprafa?? finan?at? din FEGA.
Pl??ile sunt efectuate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Central? European? (BCE) pentru ziua anterioar? datei de 1 octombrie a anului pentru care este acordat sprijinul. Pentru data de 30 septembrie 2010, BCE a stabilit un curs de 4,2718 lei.
În cadrul campaniei SAPS 2010, România beneficiaz? de o aloca?ie financiar? de 700.244.000 euro din Fondul European de Garantare Agricol? (FEGA).
SERVICIUL RELA?II CU PUBLICUL ?I COMUNICARE

13.10.2010. 10:41


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password