APIA/616 cereri pentru 96.739 ovine/caprine

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) a finalizat luni, 31 mai 2010, campania de primire a cererilor pentru Plata Na?ional? Direct? Complementar? (CNDP), acordat? în sectorul zootehnie, pentru speciile ovine/caprine.
Potrivit datelor centralizate la nivelul APIA, a fost depus un num?r de circa 45.400 cereri, pentru un efectiv de peste 6,9 milioane capete ovine/caprine.
La nivelul judetului Gorj, au fost depuse un numar de 616 cereri pentru un efectiv de 96.739 capete ovine/caprine.
În perioada imediat urm?toare, va demara controlul administrativ pentru toate cererile depuse, precum ?i cel la fa?a locului, pentru un e?antion de 10 % din exploata?ii.
Reamintim cresc?torilor de animale c? efectivul pentru care au solicitat prima trebuie s? fie identificat ?i înregistrat în Registrul na?ional al exploata?iilor la data depunerii cererii ?i trebuie men?inut în exploata?ie la adresa men?ionat? în cerere, în perioada 1 iunie – 31 august 2010.
Totodat?, efectivul din exploata?ie trebuie s? fie de minimum 50 capete ovine femele, respectiv 25 capete caprine femele, vârsta acestora fiind de un an pân? la data de 31 martie 2010.
Este important de men?ionat c?, începând cu anul 2010, dac? în urma verific?rilor se constat? diferen?e între num?rul animalelor solicitat la plat? ?i num?rul animalelor eligibile, se aplic? reduceri sau excluderi de la plat?.

04.06.2010. 08:46


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password