APIA /30.000 de adeverinţe eliberate pentru beneficiarii formelor de sprijin

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) a eliberat peste 30.000 de adeverin?e pentru beneficiarii formelor de sprijin gestionate de c?tre Agen?ie ?i care inten?ioneaz? s? acceseze credite de la b?ncile care au încheiat cu APIA conven?ii pentru finan?area capitalului de lucru.
Astfel, pentru beneficiarii Pl??ilor Na?ionale Directe Complementare (CNDP) în sectorul zootehnic, APIA a eliberat 29.751 adeverin?e, pentru un efectiv de 285.635 bovine ?i 2.061.443 ovine ?i caprine. Din num?rul total de adeverin?e, pentru CEC au fost eliberate 24.570 (pentru un efectiv de 217.720 bovine ?i 1.693.839 ovine/caprine). Deasemenea, APIA a eliberat 2.306 adeverin?e pentru BRD (pentru un efectiv de 35.868 bovine ?i 148.159 ovine/caprine), 1.677 adeverin?e pentru BCR (pentru un efectiv de 18.376 bovine ?i 118.418 ovine/caprine), 1.113 adeverin?e pentru Raiffeisen (pentru un efectiv de 13.620 bovine ?i 99.617 ovine/caprine), 74 adeverin?e pentru Bancpost (pentru un efectiv de 13 bovine ?i 911 ovine/caprine) ?i 11 adeverin?e pentru Alpha Bank (pentru un efectiv de 38 bovine ?i 499 ovine/caprine).
Pentru beneficiarii schemelor de spriijin pe suprafa??, APIA a eliberat 416 adeverin?e, din care 334 adeverin?e pentru CEC, suprafa?a înscris? în adeverin?e fiind de 118.853,22 hectare pentru SAPS ?i de 257.947,28 hectare pentru PNDC1. APIA a mai eliberat 72 de adeverin?e pentru BRD (34.671,24 hectare pentru SAPS ?i 60.668,38 hectare) ?i 10 adeverin?e pentru BCR (7.389,84 hectare pentru SAPS ?i 9.485,36 hectare pentru PNDC1).
Totodat?, pentru beneficiarii sprijinului financiar din sectorul vegetal ?i zootehnic acordat de la bugetul na?ional, APIA a eliberat, în intervalul 03.12.2009 – 07.12.2009, un num?r de 22 adeverin?e, din care 12 pentru sectorul zootehnic.
Pentru a facilita accesul la credite al fermierilor pentru activit??ile curente, APIA a încheiat conven?ii cu b?ncile comerciale ?i cu Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA, pentru beneficiarii SAPS, CNDP ?i cei ai sprijinului financiar din sectorul vegetal ?i zootehnic acordat de la bugetul na?ional.
Astfel, pentru beneficiarii CNDP care inten?ioneaz? s? acceseze credite pentru finan?area capitalului de lucru, APIA a încheiat conven?ii cu CEC Bank SA, BRD – Groupe Societe Generale SA, Banca Comercial? Român?, Raiffeisen BanK SA, Bancpost ?i Alphabank.
De asemenea, pentru a facilita accesul la credite pentru beneficiarii schemelor de sprijin pe suprafa??, APIA a încheiat conven?ii cu CEC Bank SA, BRD – Groupe Societe Generale SA ?i Banca Comercial? Român?. Conven?iile au fost încheiate între APIA, b?ncile men?ionate ?i Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA.
În ceea ce prive?te beneficiarii sprijinului financiar din sectorul vegetal ?i zootehnic acordat de la bugetul na?ional, APIA a încheiat conven?ii cu CEC Bank SA, Banca Comercial? Român? ?i BRD – Groupe Societe Generale SA.

Pana in prezent, la nivelul jude?ului Gorj, APIA – Centrul Jude?ean Gorj a eliberat 2 adeverinte pentru CEC Bank, cu suprafata inscrisa de 295,2 hectare pentru SAPS si 276 hectare pentru PNDC1.
In sector zootehnic, APIA Gorj a eliberat 850 adeverin?e pentru un num?r de 5228 bovine, 37896 ovine ?i 2390 caprine pentru beneficiarii PNDC în sectorul zootehnic care inten?ioneaz? s? acceseze credite de la b?nci, si anume: 637 adeverin?e pentru CEC Bank SA, 111 adeverin?e pentru Banca Comercial? Român?, 199 adeverin?e pentru BRD – Groupe Societe Generale SA ?i 3 adeverin?e pentru Raiffeisen Bank.

09.12.2009. 14:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password