Apel al şefului statului către coaliţia de guvernare

Pre?edintele României, Traian B?sescu, adreseaz? partidelor care compun coali?ia de guvernare un apel la în?elepciune ?i responsabilitate.

?eful statului consider? c? spirala atacurilor reciproce poate afecta grav actul de guvernare prin blocarea comunic?rii între cele dou? forma?iuni politice.

Pre?edintele României le solicit? celor dou? partide s? pun? în centrul ac?iunii lor problemele reale ale cet??enilor ?i mai pu?in preg?tirile pentru campania electoral?.

Pre?edintele reaminte?te c? aceast? coali?ie care grupeaz? partide cu orient?ri doctrinare diferite a fost format? pentru dou? obiective majore: adoptarea m?surilor de reform? de care România are nevoie ?i diminuarea efectelor crizei economice.

06.09.2009. 20:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password