Apă promisă din nou la Turcineşti, înainte de campania electorală

Ap? promis? din nou la Turcine?ti, înainte de campania electoral?Prim?ria din Turcine?ti a scos la licita?ie proiectarea ?i execu?ia re?elei de ap? din comun?. Re?eaua respectiv? a fost subiect de disput? între politicieni în ultimii ani, dup? ce reprezentan?ii mai multor partide s-au implicat în asigurarea finan??rii pentru lucr?rile respective. Circa 5 milioane de lei au fost alocate în 2006 în bugetul Hidroelectrica pentru realizarea acelei re?ele de ap?, îns? banii nu au fost cheltui?i întrucât societatea nu are voie s? fac? astfel de investi?ii. Suma a fost, în cele din urm?, alocat? prin hot?râre de Guvern direct prim?riei din Turcine?ti în toamna anului trecut, astfel încât s? fie asigurat? finan?area investi?iei.

Cele 5 milioane de lei ar urma s? fie folosite pentru asigurarea re?elei de ap? în satele Rugi, Cartiu, Turcine?ti ?i Horezu, num?rul locuitorilor de aici fiind de peste 2300 de persoane. Printre locuitorii comunei situate la nord de Târgu Jiu se num?r? ?i deputatul Marcel Romanescu, acesta fiind unul dintre politicienii care s-a implicat în asigurarea surselor de finan?are pentru acest proiect. Senatorul Ion Florescu a fost, de asemenea, cel care în 2006 a ob?inut printr-un amendament banii pentru bugetul Hidroelectrica.

S?tenii din Turcine?ti au nevoie de re?eaua de ap? mai ales în timpul sezonului cald, când fântânile lor sunt secate. Pânza freatic? a fost afectat? de amenaj?rile hidrotehnice începute ?i nefinalizate pe Jiu în ultimele dou? decenii. Pentru s?pt?mâni întregi o parte dintre localnici au fost aproviziona?i cu ap? de c?tre Jandarmi. Prim?ria din Turcine?ti urmeaz? ca la mijlocul acestei luni s? stabileasc? firma care va executa re?eaua de ap?, lucr?rile urmând s? înceap? cel mai probabil din prim?var?, dac? firmele participante la licita?ie nu se vor contesta între timp ?i vor prelungi astfel termenul de începere a lucr?rilor.

Gigi Ciuncanu

14.02.2008. 07:18


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password