Apă grea de sute de milioane de euro, produsă degeaba

900 de tone de ap? grea, produs? pentru Nuclearelectrica între 2005 ?i 2011 ?i pl?tite cu peste 300 de milioane de euro, au fost trecute la Rezerva Statului. De?i nu avea nevoie decât de 10 tone pe an, compania din Cernavod? le-a pl?tit, al?turi de buget, pentru a da de lucru Regiei Autonom? pentru Activit??i Nucleare Drobeta-Turnu Severin.
O cantitate de 862 de tone de ap? grea, achizi?ionat? de Nuclearelectrica de la RAAN Drobeta-Turnu Severin, a fost trecut? la rezerva de stat printr-o Ordonan?? de Urgen?? a Guvernului. Toate cele aproape 900 de tone au fost achizi?ionate în perioada 2005-2011 pentru 1,4 miliarde de lei (circa 330 de milioane de euro) cu fonduri de la buget (84%) ?i cu fonduri proprii Nuclearelectrica (16%).

În fundamentarea textului de ordonan?? se precizeaz? c? s-a luat aceast? m?sur? pentru c?, în perspectiva list?rii la burs? a Nuclearelectrica, Comisia European? ?i FMI ar putea decide c? alocarea bugetar? pentru achizi?ia de ap? grea ar fi ajutor de stat, iar compania ar putea fi obligat? s?-l returneze, ceea ce „ar pune în pericol capacitatea societ??ii de a-?i desf??ura activitatea curent? (…) ?i creditele pe care le-a ob?inut pentru finan?area unit??ii 2 de la Cernavod?”.
Povestea din spatele acestor 900 de tone de ap? grea este cel pu?in interesant?. Dup? cum spune un fost director al Nuclearelectrica, sub protec?ia anonimatului, totul a fost un demers pur politic menit s? ?in? în via?? o structur? ca RAAN care, altfel, ar fi dat faliment. Totul pe mul?i bani, sute de milioane de euro care, acum, sunt practic irosite, pentru c? apa grea se stocheaz?, f?r? s? fie folosit? (sau m?car nevoie real? de ea) la Cernavod?.

Motivul producerii masive de ap? grea, începând cu 2005, îl reprezint? inten?ia statului de a începe construc?ia reactoarelor 3 ?i 4 ale centralei de la Cernavod?. Pentru a atrage capitaluri str?ine în proiect, statul trebuia s? dea dovad? de seriozitate, ?i a decis s? vin? cu apa grea ca aport la proiect. De?i compania de proiect s-a înfiin?at abia în 2007, comanda pentru ap? grea s-a f?cut înc? din 2005. În fiecare an, din 2005 pân? în 2011, RAAN a produs circa 150 de tone de ap? grea în contul comenzii pentru cantitatea ini?ial? de înc?rcare la reactoarele 3 ?i 4, care nu exist? nici în prezent, iar construc?ia lor este incert? pentru c? statul înc? n-a g?sit parteneri interesa?i de proiect. Totul s-a pl?tit de la buget ?i cu bani Nuclearelectrica, îns? apa a r?mas stocat? la sediul RAAN din Drobeta-Turnu Severin pentru c? func?ionarea celor 2 reactoare de la Cernavod? nu necesit? decât o modest? cantitate anual?.

„Decizie politic? 100% pentru care s-au cheltuit atâta amar de bani, absolut aiurea. Pur ?i simplu s-a decis s? se salveze RAAN de la faliment prin produc?ia continu? de ap? grea pe care n-o folose?te nimeni. Produc?ie pe stoc, f?r? niciun fundament economic. La centrala de la Cernavod? este nevoie de doar 10 tone pe an. Ce nevoie era s? se ajung? la o cantitate care s? acopere necesarul pe 100 de ani, în condi?iile în care nu s-a f?cut mai nimic în direc?ia construc?iei reactoarelor 3 ?i 4? F?r? îndoial?, cei de la RAAN au f?cut bani pentru c? a?a s-a dat ordin”, a spus, pentru ECONOMICA.NET, un fost director al Nuclearelectrica. Potrivit acestuia, existen?a RAAN (filiala Romag – Prod) nu se mai justific?, în condi?iile în care societatea nu este viabil? economic ?i este nevoie de mediul politic pentru a primi comenzi. „O adev?rat? gaur? neagr? pentru economia României, asta este RAAN-ul”, a mai precizat fostul director al Nuclearelectrica.

Pe de alt? parte, Rodin Traicu, fost director al RAAN spune c? tot ce a f?cut Regia a fost s? asculte indica?iile de la Bucure?ti ?i c? apa grea de pe stoc era menit? reactoarelor 3 ?i 4. „Ca un semn de bunavoin?? fa?? de investitori, s-a decis ca România s? vin? cu apa grea ca aport la capitalul social al companiei de proiect EnergoNuclear. Ar fi fost nevoie de 1.100 de tone, capacitate ini?ial? de umplere a celor dou? reactoare, iar o astfel de comand? se face în timp. RAAN a avut de lucru ?i înc? are. Produce în jurul a 150 de tone pe an. La Drobeta-Turnu Severin se afl? rezerve de 1.200 de tone de ap? grea. Suficiente pentru decenii de activitate a centralei de la Cernavod?”, a precizat Traicu.

S?pt?mâna aceasta, ministrul Energiei Constantin Ni?? a destituit to?i directorii de la RAAN în urma mai multor nereguli descoperite de Corpul de Control al Guvernului. Printre nereguli, ?i problema apei grele achizi?ionat? for?at de Nuclearelectrica.

„Se f?ceau o gr?mad? de nenorociri acolo. De buni ce erau, de aia i-am dat afar?. Apa grea e la locul ei. Ce s? facem, o stoc?m!”, a precizat Ni?? în cadrul unei conferin?e.

Apa grea con?ine în propor?ie mult mai mare decât cea normal? izotopul deuteriu al hidrogenului. Are o densitate cu 11% mai mare decât cea a apei ?i nu este radioactiv?. Apa grea func?ioneaz? ca moderator ?i agent de r?cire pentru reactoarele Candu de la Cernavod?.

R.A.A.N. s-a înfiin?at în 1998 ca regie na?ional? de interes strategic, cu specific deosebit, având ca obiect principal de activitate producerea apei grele ?i a produselor conexe, producerea de energie electric? ?i termic? pentru folosin?a industrial? ?i casnic?, precum ?i activit??i de inginerie tehnologic? pentru obiective nucleare ?i cercet?ri în domeniul nuclear având în componen?? sucursale de producere a apei grele, de producere a energiei electrice ?i termice, de inginerie tehnologic? pentru obiective nucleare ?i de cercet?ri nucleare.
(economica.net)

08.04.2013. 16:05


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password