Anul 2007 pentru comuna Câlnic

Primarul comunei Câlnic, Vergiliu Popovici, ?i-a f?cut cunoscute pentru cititorii no?tri, proiectele acestui an. Vom prezenta o parte dintre investi?iile aflate în derulare, precum ?i problemele cu care se confrunt? comuna:

“ Eu când am venit primar nu m-am gândit c? pot s? m? implic în privin?a drumurilor ?i am constatat c? a fost cel mai important obiectiv al meu, având în vedere faptul c? se pune problema ridic?rii standardului de via?? a cet??eanului ?i al întoarcerii cîlniceanului la locurile natale.

Anul acesta ne preocup? modernizarea c?ilor de acces a drumurilor ?i am reu?it s? finaliz?m lucrarea în Câlnicul de Sus, pân? la magazinul de la Didile?ti, inclusive pe cele dou? coaste, care coboar? spre satul Vâlcea ?i satul Didile?ti. Continu?m în Câlnicul de Sus unde mai avem aproximativ un kilometru. Lucr?m la realizarea studiilor de fezabilitate a proiectului tehnic pentru a introduce o cerere de finan?are extern? în vederea asfalt?rii sau beton?rii întregii re?ele de drumuri la nivelul comunei. Mai r?mân 5 km de drumuri de ?ar?, în restul toat? re?eau de drumuri din comuna Câlnic este realizat?

De?i este var?, avem nevoie în aceast? perioad? de crearea cadrului legal pentru procurarea lemnelor de foc în vederea asigur?rii înc?lzitului pe perioada toamn?-iarn? în toate serviciile publice care ?in de consiliul local, respectiv ?coli, prim?rie, bibliotec?, c?min cultural.

Trebuie f?cute ?i lucr?ri de repara?ii ?i între?inere în unit??ile ?colare. Am format deja echipa pe care noi o folosim în acest scop. Luna aceasta vom da o hot?râre a consiliului local cu privire la procurarea materialelor de construc?ii, necesare lucr?rilor de între?inere ?i repara?ie a unit??ilor ?colare ?i acolo unde se mai impune.

Încerc?m s? g?sim ni?te fonduri pentru rezolvarea a dou? situa?ii de natur? social?, pentru dou? familii, în leg?tur? cu asigurarea spa?iului de locuit. Locuin?ele lor sunt într-o starea avansat? de degradare. Exist? pericolul de a se d?râma pur ?i simplu locuin?a unei femei din Vâlcea.

Sper s? g?sim resursele financiare pentru a procura materiale de construc?ii ?i cu manopera asigurat? de noi s? le realiz?m un spa?iu de locuit.
Finaliz?m în maxim o lun? lucr?rile de repara?ie la biserica- mân?stire Hodoreasca. Am e?alonat fondurile bugetare în a?a fel încât s? consolid?m aceste l?ca?uri de cult din comun?.

Vrem s? realiz?pm o piscin?, la p?dure. Am luat leg?tura cu un proiectant ?i avem hot?rârea pentru a?a ceva, dar bugetul local nu ne sus?ine prea puternic ?i încerc?m s? vedem dac? putem s? ob?inem fonduri externe.

Greutatea mare în administra?ie legat? de imposibilitatea asigur?rii fondurilor pentru primii pa?i adic? a proiect?rii, a realiz?rii studiului de fezabilitate ?i de aici în colo intervine sau vine obstacolul. Nu ai studiul de fezabilitate f?cut, nu po?i s? introduci cerere de finan?are.
Intrarea în Uniunea European? nu a venit ca un t?v?lug.

Cred c? trebuie s? fie ?i acolo, la guvern, ni?te oameni care s? previzioneze asemenea demersuri. Aceasta ar trebui s? însemne asigurarea unor fonduri de la govern. Nu cred c? ar exist? un primar pe care s? nu-l preocupe ideea dezvolt?rii”.

21.06.2007. 00:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password