ANRE: Factura la energia electrică creşte cu 4,5%, de la 1 aprilie

Factura lunar? la energie electric? pl?tit? de popula?ie va cre?te cu 4,5% începând de vineri, 1 aprilie, ca urmare a introducerii unei contribu?ii pentru sprijinirea produc?torilor de energie care polueaz? mai pu?in.

“Consumatorii casnici vor pl?ti lunar cu 1,8 lei pe 100 kWh mai mult, pentru sprijinirea produc?iei de energie în unit??i de cogenerare de înalt? eficien??. Nu este vorba de cre?terea pre?ului energiei, ci de un cost suplimentar”, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Ministerul Economiei.
Tariful pentru 100 kWh, consumul mediu lunar pe gospod?rie în România, este în prezent de 40 lei, astfel c? valoarea facturii va cre?te cu 4,5%.
Banii colecta?i vor fi folosi?i pentru investi?ii în unit??i de produc?ie în cogenerare de înalt? eficien??, care consum? mai pu?ine materii prime ?i emit mai pu?ine noxe. În schimb, costurile de produc?ie sunt mari din cauza tehnologiilor mai scumpe.
Valoarea contribu?iei este stabilit? prin ordin al pre?edintelui Autorit??ii Na?ionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ?i va fi inclus? în factura lunar? la electricitate. Ordinul ?efului ANRE va intra în vigoare vineri, 1 aprilie.
Contribu?ia va fi acordat? lunar produc?torilor de energie electric? ?i termic? în intervalul 2011-2023, ca bonus pentru sprijinirea sectorului de cogenerare.
Schema de sprijin, prin care autorit??ile române estimeaz? c? vor aloca 17,2 miliarde lei în intervalul men?ionat, a fost autorizat? de Comisia European? în 2009 ?i va fi administrat? de transportatorul na?ional de energie Transelectrica (TEL).
În România au fost autorizate 41 de capacit??i de produc?ie a energiei electrice ?i termice în cogenerare de înalt? eficien??, printre care unit??i apar?inând OMV Petrom (SNP), Complexul Energetic Craiova ?i ELCEN Bucure?ti.

31.03.2011. 09:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password