ANOREXIA, consecinţa slăbitului nesănătos


În ultimii 30 de ani s-a dezvoltat o adev?rat? obsesie pentru sl?bit ?i diete. De?i este absolut normal s? duci un mod de via?? s?n?tos ?i s? vrei s? scapi de surplusul de greutate, din nefericire un num?r tot mai mare de femei recurge la m?suri drastice pentru a sl?bi. Una dintre consecin?ele sl?bitului nes?n?tos este anorexia.

Anorexia este o tulburare a comportamentului alimentar, care apare în urma refuzului unei persoane de a mânca. Anorexia este o boal? cronic? cu efecte drastice, dar care poate fi tratat?.

Prin infometare, un anorexic poate sl?bi foarte mult ?i în consecin?? se poate îmbolnavi grav. Femeile care sufer? de anorexie se tem c? ar putea deveni supraponderale ?i de aceea nu-?i pot da seama c? sunt, de fapt foarte slabe.

Majoritatea persoanelor care sufer? de anorexie sunt femei, de obicei adolescente sau tinere. S-a estimat c? aproximativ 2% dintre femeile între 10 ?i 20 de ani sunt anorexice. În schimb, în randul b?rba?ilor anorexia se manifest? mai rar.

Anorexia apare de obicei dup? ce în via?a respectivei persoane au ap?rut schimbari majore. De regul?, anorexia apare pu?in înainte de pubertate sau dup? terminarea studiilor. De asemenea poate ap?rea dup? perioade de stres, care includ abuzul sexual sau emotional, pierderea slujbei sau vreun divor?. F?r? tratament, 20% dintre suferinzii de anorexie vor muri.

Cauzele care produc anorexia nu au fost decât recent descoperite. Se pare c? tulburarea comportamentului alimentar este determinat? de o serie multipl? de factori. Una dintre cauzele care induc anorexia ar fi personalitatea individului. De asemenea, anorexia se poate mo?teni în familie.

Tulburarea comportamentului alimentar poate fi cauzat? ?i de modelele impuse de societatea în care tr?im.

Anorexia este înso?it? ?i de schimbari majore de comportament, precum depresia ?i tendin?a de a se izola. Anorexicii au o imagine distorsionat? despre sine, pentru c? se consider? prea gra?i chiar ?i atunci când sunt slabi.

Efectele anorexiei sunt drastice. Dac? nu este tratat?, anorexia poate provoca moartea pacientului. Aceasta are un risc crescut de mortalitate – pân? la 10%.

Tratamentul anorexiei se poate întinde pe o perioad? lung? de timp. Mai mult de 60% dintre anorexicii care accept? s? se trateze reu?esc s? revin? la un mod s?n?tos de via??. Al?ii 20% se vor îns?n?to?i, dar vor fi nevoi?i s? continue tratamentul pentru a nu se confrunta din nou cu tulbur?ri ale comportamentului alimentar. All News Media

28.01.2009. 08:30


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password