Aniversare Brâncuşi la Paris

Ministerul Culturii ?i Cultelor, împreun? cu Ministerul Afacerilor Externe ?i Delega?ia Permanent? a României la UNESCO, a organizat la Paris, în perioada 3-7 septembrie 2007, sub auspiciile  programului „UNESCO – Anniversaire Constantin Brâncu?i”, o serie de ac?iuni pentru comemorarea a 50 de ani de la dispari?ia artistului.
Evenimentele sunt realizate cu sprijinul financiar ?i logistic al Ministerului Culturii ?i Cultelor, care va fi reprezentat la deschiderea din seara zilei de 3 septembrie, de c?tre domnul Virgil ?tefan Ni?ulescu, secretar general.

La sediul UNESCO din Paris sunt programate s? se desf??oare mai multe manifest?ri: în data de 3 septembrie, Teatrul Odeon din Bucure?ti a prezezentat Block Back, în regia lui Alexandru Dabija, un spectacol inedit de muzic?, poezie, dans contemporan ?i clasic, cu participarea arti?tilor R?zvan Mazilu, Coca Bloos ?i Monica Petric?. Vor fi deschise ?i  expozi?iile foto-documentare „Despre opera ?i via?a lui Constantin Brâncu?i”, realizat? de Muzeul Na?ional de Art? Contemporan?,  ?i „Partea nev?zut? a coloanei f?r? sfâr?it” – expozi?ie de fotografii de Ion Georgescu Gorjan, realizat? de Muzeul Na?ional de Art? al României.

În data de 5 septembrie, va fi prezentat filmul regizorului Lauren?iu Damian, Brâncu?i.
În aceea?i zi, la sala Auditorium a Centrului Pompidou, va avea loc o mas? rotund? cu tema Mo?tenirea lui Brâncu?i, la care vor  participa criticii de art? Alexandra PARIGORIS (Anglia), Friedrich Teja BACH (Austria), Bernard MARCADE (Fran?a), Doina LEMNY (Conservator, Atelier Brancu?i, Paris).

05.09.2007. 02:18


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password