Angajaţii statului care vor controla firmele vor beneficia de o nouă lege

“Ordonatorii principali de credite vor putea aproba anual acordarea unui spor salarial lunar de maxim 30% din salariul de încadrare pentru persoanele cu atribu?ii de control, la propunerea conduc?torilor entit??ilor cu atribu?ii de control” se arat? în proiectul de lege lansat în dezbatere public? de Secretariarul General al Guvernului.

Pe lâng? acest spor decis de ?efi, legea mai stabile?te ?i stimulente pentru controlorii eficien?i. Astfel, “ordonatorii de credite vor acorda stimulente pentru persoanele cu atribu?ii de control care, în urma exercit?rii acestor atribu?ii, au descoperit prejudicii sau sume datorate la bugetul de stat sau local mai mari de 100.000 lei”, mai scrie în proiect. Valoarea este egal? cu un procent de 1% din valoarea prejudiciului, iar banii vor fi acorda?i dup? ce sumele au fost recuperate ?i v?rsate la buget.

Potrivit proiectului de lege, “persoana cu atribu?ii de control nu r?spunde pentru constat?rile f?cute ca urmare acontrolului, în m?sura în care controlul este efectuat cu respectarea dispozi?iilor legale”. Dac? agen?ii economici care sunt controla?i nu prezint? toate actele solicitate sau nu li se permite accesul, ei pot fi amenda?i cu sume cuprinse între 5.000 ?i 25.000 de lei (pentru persoanele juridice) ?i între 1.000 ?i 5.000 de lei, pentru persoanele fizice.

Printre persoanele cu atribu?ii de control se num?r? cei de la Garda Financiar?, Garda de Mediu, Inspectoratul de Stat în Construc?ii, Autoritatea Na?ional? Sanitar Veterinar? , Autoritatea Na?ional? pentru Protec?ia Consumatorului, Inspec?ia Muncii, Autoritatea Na?ional? a V?milor, etc

06.01.2011. 16:04


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password