ANFP vrea desfiinţarea funcţiei de inspector guvernamental

Agen?ia Na?ional? a Func?ionarilor Publici cere Parlamentului desfiin?area func?iei de inspector guvernamental “pe motiv de eficien?? financiar?” ?i arat? c? 70 de persoane ocup? aceast? pozi?ie. ANPF invoc? posibilitatea redistribuirii acestora dintr-un corp de rezerv?, ca orice func?ionar public. În Gorj sunt patru inspectori guvernamentali: Constantin Dumitrescu, Sorin Arjoca, Victor Ban?a ?i Cristian Rujan.

Agen?ia Na?ional? a Func?ionarilor Publici (ANPF) informeaz? c? mar?i, în Comisia pentru administra?ie public?, organizarea teritoriului ?i protec?ia mediului din cadrul Senatului, a fost dezb?tut Proiectul de lege pentru modificarea ?i completarea Legii 188/1999 privind statutul func?ionarilor publici, la dezbateri ANFP fiind reprezentat? de c?tre pre?edintele Agen?iei, Andras Szakal, vicepre?edintele Cristian Roman ?i secretarul general Marian Niculescu.
Proiectul de act normativ a fost anterior supus discu?iilor în cadrul Comisiei juridice ?i Comisiei pentru egalitate de ?anse din Senat. Astfel, pe parcursul dezbaterilor din cadrul Comisiei pentru administra?ie public?, au fost formulate amendamente pe acest proiect de lege, care au fost respinse, mar?i, în totalitate de c?tre reprezentan?ii ANFP., precizeaz? Agen?ia într-un comunicat.
În acest context, pre?edintele ANFP a spus c? “aceste amendamente sunt politice, iar ANFP nu le poate sus?ine, deoarece modific? în întregime sensul legii”.
Potrivit ANFP, trei dintre amendamentele aduse vizau men?inerea func?iei de inspector guvernamental, reprezentan?ii Agen?iei sus?inând desfiin?area acestei func?ii pe motiv de eficien?? financiar? ?i argumentând, totodat?, posibilitatea redistribuirii inspectorilor guvernamentali dintr-un corp de rezerv?, ca orice func?ionar public.
În prezent, aproximativ 70 de persoane ocup? func?ia de inspector guvernamental, precizeaz? ANPF.
“În urma votului din cadrul Comisiei pentru administra?ie public?, organizarea teritoriului ?i protec?ia mediului din cadrul Senatului României, s-a decis admiterea proiectului de act normativ în forma în care a fost înaintat de c?tre ANFP, urm?toarea etap? fiind dezbaterea acestui proiect în cadrul comisiilor de specialitate din Camera Deputa?ilor”, spune Agen?ia.
În 9 februarie, Guvernul a decis, printr-un proiect de lege, desfiin?area func?iei de inspector guvernamental, persoanele care ocup? în prezent aceste posturi urmând s? fie trecute într-un corp de rezerv?.
Proiectul a fost transmis atunci Parlamentului pentru dezbatere în regim de urgen??.(realitatea.net)

05.04.2011. 22:50


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password