ANAT/ Concurs de fotografii de vacanţă

ANAT lanseaz? primul concurs de fotografii de vacan??, ce se va derula în perioada 12 ianuarie – 15 februarie 2010 ?i care va avea ca Tem?

“Vacan?a ta de iarn? cu o agen?ie ANAT”

Concursul se va adresa turi?tilor care au petrecut vacan?a atât în ?ar?, cât ?i în str?in?tate, în timpul sezonului de iarn? ?i care au surprins instantanee, peisaje, suveniruri foto din vacan?a lor… o provocare pentru cei care au un aparat foto ?i în acela?i timp dorin?a de a-l folosi într-un motiv creativ!
Concursul se adreseaz? tuturor celor pasiona?i de arta fotografic?, indiferent de vârst?, ocupa?ie, statut social, sex sau na?ionalitate .
Mai mult decât o serie de instantanee, ne dorim ca fotografiile s? vorbeasc? despre destina?iile în care turi?tii români au c?l?torit prin intermediul unei agen?ii de turism membre ANAT, prin compozi?ii cât mai inedite, care se vor structura în dou? categorii:
– Vacan?? în ?ara mea (titlul Programului Special ANAT, ce se va lansa pe 30 ianuarie, la Forumul Na?ional de Turism cu acela?i nume – Eforie Nord ) ?i
– Vacan?? în str?in?tate
Invit?m turi?tii români s? ne povesteasc? ceva din Vacan?a lor, în imagini… pe care s? ni le trimita accesând sec?iunea concurs-foto de pe site-ul www.anat.ro precizând destina?ia reflectat? în fotografie ?i numele agen?iei de turism cu care au c?l?torit (detalii în Regulamentul Concursului, publicat pe site).
Concursul va fi jurizat iar Premiile sunt atractive ?i constau, desigur, în minivacan?e oferite de agen?iile de turism membre ANAT!

În prima faz?, între 15 ?i 25 februarie – va vota publicul, apoi va urma jurizarea, care va fi efectuat? de c?tre membrii Comisiei. Votul publicului va reprezenta 50%, iar votul comisiei diferen?a de 50%.
Câ?tig?torii fiec?rei sec?iuni vor fi desemna?i la sfâr?itul lunii februarie 2010.
Am?nunte privind condi?iile de participare, jurizarea, criteriile de selectare a fotografiilor ?i premiile puse în joc se pot reg?si pe site – www.anat.ro/concurs-foto.

Corina MARTIN
Pre?edinte ANAT

13.01.2010. 19:21


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password