Amenajeare hidroenergetică a râului Tismana

Aceasta informare este efectuat? de SC ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES SA, cu sediul în Splaiul Unirii, nr 313, sector 3, Bucure?ti, cod postal 030138 ce inten?ioneaz? s? solicite de la ANAR – Administratia Bazinala de Ap? Jiu aviz de gospod?rire a apelor pentru realizarea lucr?rilor de AMENAJARE Hidroenergetic? a râului Tismana – MHC TISMANA VERDE, amplasate în Comuna Godine?ti, jude?ul Gorj . Aceasta investitie este noua.
Solicitarea de aviz este conform? cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Persoanele care doresc s? ob?in? informa?ii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospod?rire a apelor pot contacta solicitantului avizul de gospodarire a apelor la adresa mentionat?.
Persoanele care doresc sa transmit? observa?ii , sugestii ?i recomand?ri se pot adresa solicitantului sau la adresa SC ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES SA, cu sediul in Splaiul Unirii, nr 313, sector 3 Bucure?ti, cod postal 030138, nr tel : 021/346 72 43 sau 021/346 72 44 dupa data de 11.03.2011.

10.03.2011. 10:20


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password