Ambulanţele la control

M?surile impuse dup? acest control au privit sanc?ionarea salaria?ilor care nu poat? uniforma din dotare, anun?area periodic? a posturilor libere de medici, sanc?ionarea medicilor care nu dau curs solicit?rii, avertizarea Spitalului Jude?ean de a lua m?suri privind predarea ?i primirea bolnavilor la UPU ?i ini?ierea unor controale inopinate în vederea depist?rii eventualelor abateri în timpul efectu?rii programului de lucru.


La nivelul SAJ Gorj exist? un singur dispecerat medical ?i de transmisiuni radio integrat în structura 112 care asigur? leg?tura radio permanent? între dispecerat ?i cele 6 substa?ii din jude?. Tot de aici se vorbe?te cu echipajele din teren ?i cu cei de la camerele de gard?. Substa?iile nu sunt îns? informatizate iar leg?tura cu ele se face prin telefon mobil, telefon fix sau cu sta?ii de emisie recep?ie.


La substa?ia de la Novaci dar ?i la cea de la C?rbune?ti nu exist? garaje corespunz?toare pentru ma?inile de salvare. La Novaci, garajele spitalului nu pot fi folosite, deoarece, în interior se înfiltreaz? apa prin pere?i dar exist? ?i riscul desprinderii acoperi?ului ?i c?derii lui peste ma?ini.

Din acest motiv, prizele exterioare nu pot fi utilizate de?i este necesar? înc?rcarea defibrilatoarelor. ,,În unele garaje ma?inile nici nu mai încap deoarece acestea nu sunt suficient de înalte ?i ar trebui supraîn?l?ate”, a declarat ?efa de la SAJ Gorj, Jeana Prejbeanu care s-a plâns ?i de lipsa unor spa?ii unde aceste ma?ini s? fie sp?late. Acesta a încercat s? fac? un astfel de spa?iu la Novaci dar primarul localit??ii nu i-a oferit spa?iul necesar.

Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Lost Password