Am pus-o de mămăligă la Pandurii?

• Joc f?r? fente… de Aurel M?CE?ANU

Vrem, nu vrem, ne place sau nu, m?m?liga r?mâne unul din simbolurile na?ionale, chiar dac? ne facem ai dracu ?i s?rim la cafteal? când câte unul mai cu sânge în instala?ie ne spune m?m?ligari. M?m?liga este un simbol al neamului acesta, poate ?i pentru c? pu?ini dintre noi mai ?tiu câte ceva despre Cioran, Sorescu, Nichita St?nescu, Traian Vuia, ca s? vorbim doar despre câ?iva dintre românii de valoare care mai sunt cât de cât cunoscu?i la nivel na?ional. O pui de m?m?lig?… E simplu… Iei un ciur d? m?lai, îl cerni la repezeal?, la?i apa la clocotit, dai cu m?laiul peste ea în ceaun ?i când începe p?satul s? se umfle bine de tot treci la f?c?le?… La pâine e mai complicat? treaba… E mai mult de lucru ?i, cu siguran??, de aia pâinea e pâine.
V?d c? ?i pe la Pandurii unii au cam pus-o de m?m?lig?, îns?, sper s?-?i revin? pentru c? altfel mare balamuc va ie?i pe la Bucure?ti, nu pe aicea. Pandurii tr?ie?te din scandal în scandal ?i de la alungarea lui Condescu nici rezultate nu mai are. Noii conduc?tori arunc? pe pia?? mo?tenirea dezastruoas? ?i cam atât. Ce o fi, o-m vedea, dar pân? atunci hai s? v? mai spun o poveste… ?ti?i dumneavoastr?, cet??enii ?ia care m?nânc? semin?e pe stadion, înjur? ?i sar în sus la goluri? Ei, bine, ?ia sunt suporterii ?i f?r? ei fotbalul nu ar exista chiar dac? ar fi lumea plin? de al de Messi ?i Ronaldo. Sp?rg?torii ??tia de semin?e care î?i finiseaz? înjur?turile la fiecare meci ascult? ?i în stânga ?i în dreapta ?i ?ti?i ce zic? Zic a?a… „B?i, b?iatule, p?i dac? M?rin ?i ai lui au furat într-o veselie le dorim vacan?? pl?cut? la boa?c?, pârnaie, beci, pu?c?rie la Balta Alb? sau oriunde în ?ara asta. S?-i judece, s?-i bage în pu?c?rie, dar pân? una alta unde dracu ne e echipa, c? ?ia ne-au dus în Europa, iar acum nu mai batem pe nimeni“.
Asta e p?rerea spectatorului simplu, în acela?i timp ?i a noastr?, dac? s-a furat ho?ii s? fie tra?i la r?spundere, dar pân? atunci noua conducere de la Pandurii este obligat? s? ofere suporterilor rezultate nu r?fuieli în direct cu Condescu. Are cine s? se ocupe ?i de neregulile de la Pandurii c? de aia pl?tim atâ?ia poli?i?ti ?i procurori în ?ara asta. Cert este c? pericolul care ne pa?te ?i pe care l-am prev?zut de mult? vreme este mai mare decât m? a?teptam chiar ?i eu. Urlam din var?, tunam ?i fulgeram, spunând c? PSD-ul î?i bate joc de sport prin acceptarea echipei Olgu?ei de la Craiova direct în Liga a II-a. Culmea, discutând cu un ziarist de elit? din Craiova, acesta mi-a zis: „Nu ne dezafiliaz?, m?i, Ric?, c? e Ponta. Las-o ?i tu mai moale, d?-le dracu de reguli, ce mai vorbim de demnitate, hai m?car s? avem ?i noi o echip? acolo“. Nu au trecut trei zile de la meciul cu Chiajna de când avusesem respectiva discu?ie cu ziaristul doljean ?i aflu din pres? c? Olgu?a de la Craiova i-a cerut demisia antrenoarei de la echipa de handbal, pe motiv c?… forma?ia dirijat? de la prim?rie a pierdut dou? meciuri la masa verde, fiindc? juc?toarele nu aveau viza medical? pus? pe carnet! Ion C?linoiu nu a f?cut a?a ceva pe la handbal ?i la baschet, nici Lauren?iu Ciurel ?i nu cred c? le st? în caracter, dar vede?i unde poate duce imixtiunea politicului în sport, dincolo de înc?lcarea unor reguli care sunt f?cute pentru a fi respectate.
Revenind la Pandurii, suntem de cascadorii râsului când spunem c? echipa nu joac? (sper din tot sufletul s?-?i revin? cât mai repede, pentru c? este în joc mândria noastr? de gorjeni) din cauza lui Marin Condescu, pentru c? el l-a vândut pe Eric în iarn?. Nu vreau s? comentez cuno?tin?ele sportive ale unor astfel de persoane, care habar nu au c? un juc?tor care are o ofert? bun? ?i nu este l?sat s? plece se gânde?te pân? ?i la furnicu?e, dar nu la fotbal, îns? îmi permit s? le adresez o întrebare: „?i dac? Eric nu era vândut, iar clubul nu primea o gr?mad? de bani ?i, Doamne fere?te, se accidenta cine îl înlocuia?“
La Pandurii se face mai mult politic?, mai mult treab? de Parchet decât sport. Încerc s? punctez dou? chestiuni care au fost larg discutate… Mi-a?i fi dorit ca parcul auto al Pandurii s? fie de trei ori mai mare, atâta vreme cât, RE?INE?I, ma?inile apar?in clubului, iar ratele au fost pl?tite de alte persoane. Unu… În acest fel clubul ob?inea discounturi babane de la firmele de leasing pentru fotbali?ti ?i staff-ul tehnic (s? nu uit?m c? au fost juc?tori ?i antrenori cae ?i-au cump?rat astfel ma?ini), doi la mân? în cazul în care dore?ti s? ob?ii un împrumut po?i s? depui respectivele ma?ini ca ?i garan?ie sau faci rost de bani vânzându-le pur ?i simplu. E grav îns? dac? clubul a pl?tit leasing-ul ?i al?ii s-au plimbat cu ma?inile. Dac? îns? contractele sunt f?cute pe club ?i ratele au fost pl?tite de alte persoane nu v?d de ce Lauren?iu Ciurel ?i Ion C?linoiu nu pun mâna s? vând? autoturismele de lux ?i, uite a?a, Pandurii s-ar alege cu bani frumu?ei tot de urma lui Condescu.
O a doua problem? mult discutat? care trebuie l?murit? de organele abilitate este cea a terenului cump?rat de Pandurii. Condescu spune c? pe terenul respectiv inten?iona s? înal?e case pentru fotbali?ti (?i uite a?a s?reau din schem? ni?te ?mecheri care s-au îmbuibat închiriind locuin?ele la juc?tori) ?i acesta n-ar fi fost un lucru r?u. Nu sunt organ de anchet?, îns? referitor la faptul c? Pandurii a cump?rat terenul în cauz? de la o firm? în care este ac?ionar ?i Condescu m? determin? s? zâmbesc. Cum ar fi ca un Condescu, ca un Sarcin? s? mearg? direct la nea Ion ?i s?-i spun? în fa?? c? vor s?-i cumpere o bucat? de p?mânt? Cu siguran??, nea Ion ar tripla pre?ul!
Pân? una, alta Condescu nu lu? p?mântul dup? el, acesta apar?ine clubului condus de C?linoiu ?i Ciurel ?i poate fi ?i el gajat sau vândut pentru a ob?ine b?nu?i când clubul ar fi la ananghie. Dou? chestiuni simple ca bun? ziua, dar care se face balamuc în loc de performan?? sportiv?.
Despre mafia politic? implicat? în sport prefer s? mai vorbim pe parcursul anului. Pân? atunci ni s-a ar?tat c? marele partid s-a implicat financiar ?i politic în alegerea lui Gic? Popescu. Se vorbe?te despre renun?area la licen?ieri, ceea ce ar transforma juc?torii în sclavi, iar cluburile de ?i-ar pl?ti taxele la Sfântul a?teapt?. A?tept ca Mihai Prunariu s? a?eze apele ?i s? ne bucur?m iar??i de rezultate, iar dac? unii au furat s? mearg? unde îi trimit suporterii.
P.S. Dac? a?i avut r?bdare s? m? citi?i, v? rog s? parcurge?i ?i materialul de mai jos, material care, cu siguran??, nu a fost scris de nicio „slug? a lui Condescu“. Pandurii are o imagine, pe mine pute?i s? m? be?teli?i cât vre?i, dar dac? rezultatele vor fi ca pân? acum, vre?i, nu vre?i, ziari?tii de la Bucure?ti ?i din alte p?r?i ca ?i în cazul pe care vi-l prezent?m o s? scrie într-o veselie despre Pandurii Târgu-Jiu ?i tare a?i vrea s? o fac? la modul frumos. Citi?i materialul de mai jos, v? rog!

GAZETA DE DIMINEA?? – Petro?ani, 22 octombrie 2012
„Este ca într-un co?mar. Acum 20, 30, 40 de ani, veneau diminea?a trenurile pline cu olteni din Gorj, s? vad? la Petro?ani meciuri de Divizia „A”. Fotbal de calitate, a?a cum se impunea în jocul Jiului, chiar dac? unii veneau pentru Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid, Steaua ori FC Arge?. Dar totul se f?cea de jos în sus.
Pandurii Tg. Jiu nici nu existau în vreun calcul, ei fiind mereu o echip? puternic? de Divizia „C” sau mai târziu, Divizia „B”. Atunci, în anii `80, au scos pentru prima oar? nasul, în confrunt?rile acelea dramatice chiar cu Jiul, când petro?enenii î?i doreau revenirea, iar Pandurii visau la primul e?alon.
Spectatorii lor veneau cu admira?ie c?tre stadionul din Petro?ani, unde nu o dat?trenul oprea, halt? special?, pentru ca ace?tia s? coboare direct în buza por?ii de intrare a splendidului stadion din Lunc?.
Apoi, dup? anul 2000, au disp?rut ?i derby-urile de prim? lig? dintre Jiul ?i Pandurii, cu Simota ?i Condescu de o parte sau alta a baricadei. Oameni cu fotbal în sânge, dar afla?i acum în dou? lumi fotbalistice diferite.
Condescu nu se mai înghesuie s? vin? la vreun meci la Petro?ani, c? oricum nu-l intereseaz? ce se întâmpl? într-o divizie de vinerea dup?-amiaza. În schimb, Alin Simota poate fi oricând tentat s? mearg? la meci, la „fratele” mai mare din Tg. Jiu. Valorile s-au r?sturnat evident.
Pandurii Tg. Jiu este o echip? ce este clar implicat? în lupta pentru o cup? european?, o echip? ce aduce pe stadion între 3000 ?i 9000 de spectatori, dar care a reu?it printr-o politic? dibace s? acapareze interesul general al tuturor din zon? în sprijinirea unui concept.
Am v?zut duminic? seara cohorte de ma?ini plecând spre Tg. Jiu, acolo unde este noul pol al fotbalului pe unde trece apa Jiului. Adic? undeva la mijlocul geografic al problemei, ?i nu în amonte la Petro?ani, ori în aval la Craiova, dou? locuri unde fotbalul a murit. La Petro?ani mai pâlpâie prin Liga a III-a, la Craiova s-a ales praful.
A r?mas Tg. Jiu, singura speran?? fotbalistic? a tumultuosului râu. Încet dar sigur, polul fotbalului de performan?? s-a mutat mai la vale. La vale-n jos, prin defileu, drum istoric ?i plin de farmecul peisajului natural, acolo unde la cap?t te a?teapt? ?i bucuria unui fotbal adev?rat. La Tg. Jiu, a?a cum alt?dat? era la Petro?ani.“
Genu TU?U

21.03.2014. 22:51


Gigi 26.03.2014. 11:22

claudiu 24.03.2014. 18:30

insomnie 23.03.2014. 03:47

victorie 23.03.2014. 00:26

hai pandurii 22.03.2014. 23:27

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password