Am avut încă o dată dreptate!

Ru?e? chiar a dat-o la rulet? pe ro?u cu R?u?!

Înc? sindicalistul ?i fostul parlamentar, Ion Ru?e?, ne-a dat înc? o dat? dreptate în fa?a cititorilor no?tri. Într-un material publicat în urm? cu câteva s?pt?mâni ne întrebam dac? nu cumva cel care î?i dore?te s? preia fâiele mi?c?rii sindicale din minerit ?i energie, Ion Ru?e?, a devenit cumva sluga administra?iei CEO.
Toat? povestea am semnalat-o dup? ce la un meci de fotbal i-am observat pe R?u? ?i Ru?e? împreun? într-o loj? a stadionului.

Cei doi p?reau s? se în?eleag? de minune ?i, tocmai de aceea am intuit apropierea lui Ru?e? de administra?ie. Nu au trecut multe zile ?i, fostul parlamentar care vrea s? fie ?i cel mai mare lider de sindicat din Oltenia, ?i-a g?sit un loc de munc?, cu acte în regul? ?i norm? întreag?.
Ion Ru?e? este actualmente, în fiecare zi lucr?toare a s?pt?mânii, consilierul directorului de resurse umane al CEO, Ion R?u?. Ru?e? vrea s? spun? c? de la 8- la 16 face parte din administra?ie, iar pân? merge la rulet?, seara, este sindicalist nevoie mare.

Cel numit de mineri Gogu Pendul? continu? s? dea declara?ii în calitate de sindicalist, de?i este, efectiv cu acte, subordonat unui tor?ionar comunist care la alegerile pentru Consiliul Jude?an a ob?inut aproximativ 1.000 de voturi, promi?ând minerilor salarii mai mari ?i condi?ii mai bune de munc?. Ru?e? vrea s? fie ?eful a 19.000 de oameni, dar, pân? una, alta, se subordoneaz? unui personaj care nu a reu?it s? conving? decât 1.000 de oameni s?-l voteze.

• Aurel M?CE?ANU

22.11.2013. 21:54


Alex 24.11.2013. 11:06

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password