Alocaţii nerambursabile pentru Î.M.M.

Înscrierea în 2007 a aplica?iilor pentru Programul na?ional multianual pe perioada 2006-2009 de sus?inere a investi?iilor realizate de c?tre întreprinderi nou-înfiin?ate ?i microîntreprinderi, precum ?i a investi?iilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici ?i mijlocii, se va realiza electronic, prin intermediul Registrului Unic Electronic, inclusiv la Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici ?i Mijlocii ?i Coopera?ie , a precizat M.Î.M.M.C.T.P.

În procesul de selec?ie a societ??ilor participante, pentru a accesa programul, întreprinz?torii trebuie s? fac? dovada faptului c? îndeplinesc criterii evidente ?i cuantificabile de performan??, selec?ia f?cându-se pe baza unui „scoring“. Vor fi sus?inute, prin aloca?ii financiare nerambursabile, de maxim 50 000 de euro, investi?ii realizate de beneficiarii eligibili, în propor?ie de pân? la 60% din valoarea proiectelor, la care se adaug? un credit de maxim 25% din contravaloarea total?, contribu?ia întreprinz?torilor accepta?i fiind de minim de 15%. 

15.08.2007. 01:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password