Alianţa de trăia…

Morega si MantogDac? nu ?i-ar fi dat duhul cu vreun an ?i ceva în urm?, fosta Alian?? Dreptate ?i Adev?r avea toate ?ansele ca la alegerile de acum s? fi pus PSD la col? pentru multe mandate ?i în Gorj. Alian?a a murit, iar partidele s-au descurcat cum au putut, liberalii putând fi considera?i marii câ?tig?tori ai turului doi, mai ales c?, dintr-un partid de doi membri a ajuns unul de locul doi la capitolul primari, suprema?ia fiind înc? a social-democra?ilor.

Ceea ce p?rea a fi o mare victorie a PSD Gorj imediat dup? închiderea urnelor dup? primul tur s-a transformat într-un semie?ec la finalul turului doi, rezultatele oficiale ar?tând c? partidele din fosta Alian?? DA sunt într-un real progres în jude?, chiar dac? social-democra?ii r?mân frunta?i în clasament. PDL are propriile progrese, în compara?ie cu 2004, dar, lovitura de teatru au dat-o liberalii, care ?i-au l?sat adversarii cu gura c?scat? ?i aleg?torii cu senza?ia c? problemele lor vor fi rezolvate. Sloganul neoficial al liberalilor pare s? fi fost în aceast? campanie „votezi s?geata, prime?ti g?leata”, asta dup? ce aleg?torii au fost cadona?i de liberali cu mii de g?le?i galbene, g?le?i care acum par s? se fi întors pline de voturi la cei care le-au dat, mai pu?in la cei care le-au fabricat pentru c? firma din Târgu Jiu care le-a produs a intrat subit în faliment între turul I ?i turul II.

Revenind îns? la rezultate, men?ion?m c? PNL a câ?tigat 13 primari în jude?ul Gorj, dup? cel de-al doilea tur al alegerilor, fiind pentru prima dat? în istoria organiza?iei când filiala are mai mult de patru primari dup? un scrutin, conform rezultatelor finale prezentate de BEJ Gorj. Filiala a ob?inut dou? mandate ?i în primul tur de scrutin, având, în total 15 primari, dintre care trei au fost ob?inute la ora?ele Bumbe?ti-Jiu, Târgu C?rbune?ti ?i Turceni. Comunele care vor avea administra?ie galben? în urm?torul mandat sunt Aninoasa, Ciuperceni, Cîlnic, Dr?gu?e?ti, Mu?ete?ti, Pe?ti?ani, Polovragi, Runcu, Scoar?a, Stejari ?i Turburea. În unele cazuri, câ?tig?torii PNL sunt fo?ti viceprimari în mandatul trecut, viceprimari care au câ?tigat b?t?liile cu fo?tii lor ?efi, primari ai PSD, dep??i?i de vârst? sau de încrederea de care se mai bucurau printre aleg?tori. În alte cazuri, câ?tig?torii PNL sunt oameni de afaceri prosperi care de acum încolo vor trebui s? î?i implice ?i mai mult nevestele sau rudele în firmele lor, posibilit??ile de izbucnire la final de mandat a unor eventuale scandaluri de corup?ie, generate de aceast? tem?, fiind destul de mari.

Ora?ele administrate de acum încolo de liberali au avut ?i ele în ultimele mandate administra?ie PSD, social-democra?ii pierzând alegerile ?i în ora?ele Tismana ?i ?icleni, unde victoria a apar?inut candida?ilor PDL, în timp ce la Novaci a fost declarat câ?tig?tor candidatul conservator Pantelimon Todea, care este singurul primar pe care PC îl are în Gorj. Todea l-a învins în turul doi pe Gheorghe Porumbel, din partea PSD ?i v?r de-al s?u de gradul doi, social-democratul fiind ?i director al ansamblului artistic Doina Gorjului. Porumbel a avut o campanie agresiv?, îns? a omis faptul c? Todea urma s? primeasc? ?i sprijinul PDL la Novaci pentru ca PSD s? mai piard? o b?t?lie electoral?, lucru care s-a ?i întâmplat, chiar dac? asta mai face ca s? mai vorbim spontan ?i de conservatori pe parcursul viitorului mandat.

PSD a ob?inut în Gorj, în urma celui de-al doilea tur al alegerilor, un num?r de 17 mandate, având, în total, 35 de primari la nivel de jude?. În mandatul precedent social-democra?ii au avut peste 50 de primari, ace?tia având acum conducerea asigurat? în mediul urban doar în municipiile Târgu Jiu ?i Motru. PDL a ob?inut dup? alegerile din 15 iunie un num?r de 10 mandate, filiala având, în total, 14 mandate. În urma celui de-al doilea tur de scrutin, PDL s-a situat în jude?ul Gorj pe locul trei, cu 24323 de voturi, în timp ce pe primele pozi?ii se afl? PSD ?i PNL cu 29507 voturi ?i, respectiv, 26844 de voturi. Conform rezultatelor finale ale BEJ Gorj, alte mandate de primari au mai fost ob?inute de PNG, dou?, ?i For?a Democrat?, unu, la S?celu, unde candidatul acestei forma?iuni politice a fost ales cu 497 de voturi.

Observ?m a?adar c? pentru liberali iunie a fost o lun? favorabil?, cel mai bucuros de succesul electoral fiind Dan Ilie Morega. Subiect ?i obiect de dosare penale la DNA în ultimul an, liderul PNL Gorj î?i savureaz? acum victoria, victorie ob?inut? dup? ce ?i-a convins ?efii de la Bucure?ti c? oricine altcineva ar veni în fruntea organiza?iei, rezultate mai bune ca în prezent nu ar putea fi ob?inute. Partidul minuscul de la început de mileniu a devenit acum una dintre principalele trei for?e politice din jude?, o dat? cu pr?bu?irea aproape complet? a PRM ?i PC, partide care au sperat mereu c? vor r?mâne m?car în zona pragului electoral, a?a cum erau ?i liberalii cu câ?iva ani în urm?. Morega a vrut mai mult, s-a folosit de imaginea sa, de notorietatea pe care o avea printre gorjeni, ?i, în ciuda mitului c? pe vremuri lua g?ina din curtea ??ranului, acum a reu?it s? adune voturi la fel de multe ?i în sate ?i la ora?e.

„E declinul dragonului ro?u în Gorj. Aleg?torii au avut nevoie de oameni care s? fac? ceva, s? rezolve din problemele comunit??ilor, iar cei de la PSD au dovedit c? nu pot s? fac? lucrul acesta. Uita?i-v? la ora?ele pe care noi le-am câ?tigat acum ?i pe care ei le-au condus dintotdeauna ?i le-au pierdut dup? 15 iunie. Au probleme majore. Merge?i în ?icleni, la Turceni sau la Bumbe?ti-Jiu ?i ve?i vedea acelea?i lucruri, nu se constat? nici un progres, a?a cum este la Rovinari, de exemplu. Eu v? garantez pentru cei care au câ?tigat de la noi c? vor face treab? ?i v? asigur c? le voi monitoriza activitatea. Victoria noastr? vine pe fondul prezen?ei la guvernare, ceea ce înseamn? c? noi nu ne-am erodat, a?a cum s-a întâmplat mereu la alte partide, ci am crescut pentru c? de la 9% cât avea filiala acum patru ani am ajuns la peste 16%. Aproape ne-am dublat, iar eu personal am avut cu peste 3000 de voturi mai mult decât voturile organiza?iei, ceea ce spune multe”, preciza Morega într-o prim? reac?ie avut? dup? aflarea rezultatelor finale. Reac?iile vor mai veni ?i zilele acestea, zile în care, dup? ce se vor bucura de victorie, liberalii vor trebui s? î?i suflece mâinile ?i s? se apuce de treab? pentru c? la toamn? sunt din nou alegeri, iar b?t?lia se anun?? a fi ?i mai crâncen?.

Gigi Ciuncanu

19.06.2008. 05:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password