Alianţa (co)ruptă


Alian?a dintre PSD ?i PD-L pare s? fi murit la Gorj înainte de a se na?te, întâlnirea de la Bucure?ti dintre delega?iile celor dou? partide ?i ministrul economiei, Adriean Videanu, care a avut loc vineri, 23 ianuarie, nereu?ind s? armonizeze pozi?iile celor dou? tabere. Ministrul nu a acceptat schimb?rile directorilor generali numi?i deja în func?ii. Conform unor participan?i la discu?ie, s-a desprins ideea c? numirile s-au f?cut cu acceptul reprezentan?ilor PSD.

Delega?ia PSD a fost reprezentat? de c?tre Florin Cîrciumaru, Ion C?linoiu ?i Victor Ponta, iar cea a PD-L de Ionel Man?og, Cosmin Popescu, Constantin Militaru ?i Ion Ru?e?. Negocierile între cele dou? partide r?mân în continuare blocate. Opozi?ia consider? c?, în continuare Condescu & Company st?pâne?te Gorjul.

Categoric, nu vom relua negocierile
Victor Ponta, deputat PSD: „Lucrurile cred c? s-au l?murit. Din punctul nostru de vedere s-au l?murit în sens negativ. M?car ?tim unde st?m. Domnul Videanu a mers pe ideea d-lui Man?og ca în fruntea celor trei s? fie oameni politici, c? practic toate conducerile vor fi ale PDL-ului, condi?ii în care noi nu gir?m o asemenea solu?ie.

PD-L, domnul Man?og în special, î?i asum? în totalitate ceea ce se întâmpl? în zona de energie ?i de minerit în Gorj. Vor s? conduc? acest domeniu f?r? nici un fel de sprijin sau de control ?i din punctul nostru de vedere î?i asum? toat? r?spunderea, dar nu exist? ?i nu va exista nici un fel de colaborare pe nici un plan între PSD ?i PD-L la Gorj. Este decizia lor ?i nu am putut s? o schimb?m azi.

Domnul Videanu a spus c? AGA ?i CA-urile depind numai de ministru ?i probabil c? vor r?mâne în componen?a membrilor PD-L de la Gorj. Categoric, nu vom relua negocierile, nu avem ce s? discut?m, în Gorj nu avem nici o alian??, ?i era de altfel de a?teptat, cu domnul Man?og e imposibil s? faci un parteneriat. Dac? acolo nu avem ni?te profesioni?ti pe care s?-i sprijinim ?i care sa-?i asume practic via?a economic? a jude?ului, este foarte clar c? nu avem ce s? facem”.

Nu s-a ob?inut nimic
Mugurel Surup?ceanu, deputat PSD: „Dac? aceste informa?ii sunt reale, doresc s? subliniez faptul c? PSD-ul nu a avut ca obiectiv schimbarea consiliilor de administra?ie ?i AGA. Obiectivul nostru principal a fost înlocuirea directorilor care au fost numi?i f?r? acordul PSD ?i numirea altora care s? aib? girul organiza?iei jude?ene a PSD.

În acest sens eu consider c? de fapt nu s-a ob?inut nimic fa?? de a?tept?rile noastre. De asemenea, cred c? este momentul s? vedem ce solu?ii trebuie s? adopt?m pentru c? în?eleg c? nu exist? deschidere la domnul ministru Videanu pentru rezolvarea situa?iei, în a?a fel încât toat? lumea s? fie mul?umit?. Eu nu ?tiu cine s? fi dat acordul din partea PSD.

În acest moment nu am informa?ii referitoare la un acord pe care cineva din conducerea PSD s?-l fi dat pentru aceste numiri. Dac? el s-a dat pe o alt? cale decât cea statutar?, dac? el a fost dat dintr-un interes personal sau de grup, acesta este foarte grav ?i voi cere Biroului Executiv s? analizeze cine este persona care a f?cut acest lucru”.

A existat acceptul reprezentan?ilor PSD
Ionel Man?og, membru PD-L ?i director general al CE Turceni: „În ceea ce prive?te S.N.L.O. ?i complexele energetice s-a spus foarte clar c? atunci când au fost f?cute numirile directorilor generali a existat acceptul reprezentan?ilor PSD din teritoriu ?i de la centru. În aceste condi?ii, domnul ministru se bazeaz? pe încrederea reciproc?, c? nu în?elege s? fac? nici un fel de schimbare a directorilor generali pe criterii politice.

Singurele criterii pe care se vor face oricând schimb?ri sunt cele profesionale, dar oricum mai devreme de trei luni nu se pot lua în calcul evalu?ri profesionale pentru c? oamenii ??tia abia apuc? s?-?i fac? planurile, s?-?i pun? cât de cât în aplicare ideile.

În ceea ce prive?te consiliile de administra?ie, s-a spus foarte clar c? atâta timp cât r?spunderea cu privire la gestionarea acestor companii na?ionale este a ministrului, nu pot fi consilii de administra?ie formate exclusiv din propunerile partidelor politice la nivel local, pentru c? atunci ministrul nu mai are instrumente prin care s?-?i asigure responsabilitatea ?i realizarea politicilor.

Aceast? ini?iativ? dac? o are PSD-ul, în fond este un partid major ?i vaccinat, este treaba lor. Din punctul nostru de vedere, inclusiv în cadrul acestor discu?ii, le-am propus modalit??i prin care putem colabora foarte eficient ?i în zona minier? ?i energetic? ?i în celelalte zone. Dac? putem s? colabor?m bine, dac? nu putem, nu”.

Mafia lucreaz? în continuare
Dan Ilie Morega, pre?edintele PNL Gorj: „Este inadmisibil. Nici o alt? guvernare nu a început cu aceast? lupt? de guerill? pentru a-?i împ?r?i prada. PD-L s-a mi?cat mai repede ?i a luat ?i mineritul ?i energia. Mai bine zis cu acceptul d-lui Cîrciumaru, PSD a luat S.N.L.O. cu director PD-L, deci este foarte clar c? mafia lucreaz? ?i “ober?eful” mafiei, Condescu & Company st?pâne?ti Gorjul în continuare”.

23.01.2009. 15:33


anton 26.01.2009. 08:58

CIUREL 25.01.2009. 22:43

Aurel 25.01.2009. 10:27

ANTICIURDELIAN 25.01.2009. 02:49

Miner 24.01.2009. 17:01

Costel 24.01.2009. 16:02

Geo 24.01.2009. 10:05

PISCSCRADEAN OBOSIT 23.01.2009. 23:39

EXCIURDELIAN 23.01.2009. 23:35

UN NON CIURDELIAN 23.01.2009. 23:31

Roman 23.01.2009. 20:29

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password