Al dracului vis de iarnă! Se lasă cu suflete îngheţate!

de Aurel M?CE?ANU
Brrrrrr! Doamne, ce frig e afar?! A venit iarna ?i frigul ne p?trunde în case, iar gândul la facturile ce vor veni deja ne determin? s? auzim colinde de pe acum, mai exact s? ne gândim pe unde Dumnezeului o s? mai colind?m la anul pentru a face rost de ceva cr?i?ari, pentru c? pe aici nu mai e chip.
E frig… ne-au înghe?at oasele, mâinile au devenit doar ni?te prelungiri ale trupului, îns?, necitit, a?a cum sunt, constat cum criogenia a pus st?pânire pe
prea multe creiere.
La circul de 1 Decembrie am întâlnit un vechi amic pe care nu îl mai v?zusem de ani buni, el luându-?i lumea în cap a?a de zurliu, ca s? nu-i moar? copii de foame în marea metropol? Târgu-Jiu, în minunatul jude? Gorj.

Bucuria reîntâlnirii a fost fantastic?… Una la mân?, mi-am rev?zut un amic pe care îl credeam demult pierdut suflete?te… Doi la mân?, am avut seara de discutat multe vrute ?i nevrute lâng? o can? de ceai ?i multe evenimente tr?ite pe care nu mi le împ?rt??isem de atâta amar de vreme. Aveam cu cine vorbi, aveam cu cine schimba idei ?i, pe cuvânt de onoare, nici nu am sim?it cum au trecut trei ore. Despre povestirile amicului meu o s? v? istorisec alt? dat?, cu alt? ocazie, îns?, nu pot s? nu v? spun c? el a încercat s?-mi dea un sfat prietenesc în ceea ce prive?te mâzg?litura jurnalistic? pe care o fac de aproape dou? decenii.

Omul, bine inten?ionat fiind, mi-a zis verde în fa?? c? nu scriu ce trebuie… Nu, nu a f?cut referire la faptul c? mi se pune mie pata ?i mai înjur guvernul, ci a scos în eviden?? o situa?ie care, spre ru?inea mea, nu am luat-o în calcul, pentru c? VREAU S? NU-MI FIE RU?INE PESTE CÂ?IVA ANI! E logic ce mi-a spus el… Cum vreau s? am mii de cititori zilnic într-un jude? în care lumânarea pâlp?ie ca la capul mortului, îns?, gorjenii mei au votat în propor?ie de 80% pe cei care îi critic eu. O logic? elementar? arat? c? mie ?i celor ca mine ne-ar mai r?mâne un segment de 20% din cei care se mai uit? pe un ziar din când în când.

„B?i, Ricane, scrie ?i tu ce vrea lumea ?i într-un an de zile, dac? te ?ii de treab? o s? ridici ziarul ?sta ?i tu o s? stai lini?tit financiar!“ Ei, bunule prieten! Se vede c? ai plecat demult de pe la noi ?i ai cam uitat treaba aia cu lume mult?, oameni pu?ini. Am mai spus c? singura mea dorin?? în apogeul Golgotei mele a fost s? reu?esc s? vorbesc din nou cu oamenii, nu cu lumea. De aici, bunule prieten, în?elege ce vrei. Vreau oameni lâng? mine, a?a cum i-am avut ?i când mi-a fost al dracului de greu, nu vreau toat? lumea la picioare, pentru c? în momentul acela a? intra în rândul zurliilor ce se cred personalit??i.

Vorbeam de cititori, vorbeam de pres? ?i nu regret c? nu mai exist? Stan ?i Bran, pentru c? observ cum unii se chinuie s? scoat? citate de prin c?r?i, pentru a p?rea mai inteligen?i în fa?a cititorilor. Nimic de la ei, totul de la al?ii ?i, în atare situa?ie, ar trebui desfiin?ate xeroxurile sau comanda copy-paste. Nu are rost, sunt destui cretini care au înlocuit toate acestea încerând s? arate lumii inteligen?a lor.

E frig al dracului…, dar dincolo de zgribuleala care m-a cuprins pe str?zi simt seara când îmi adun gândurile de peste zi c?-mi înghea?? sufletul ?i iar??i frigul m? cuprinde, de?i trupul îmi transpir?. Nu ne mai oblig? nimeni s? mergem s? vedem pe cei care ne nenorocesc traiul, îns?, noi mergem ?i umplem pie?ele de bun?voie. Nu ne mai oblig? nimeni s? credem în pove?ti cu fe?i frumo?i, dar noi, aiurând, ne vis?m peste noapte prosperi, de?i mai avem de pl?tit rate la b?nci câteva zeci de ani, iar locuri de munc? ioc.
Nimeni nu ne mai impune s? urm?rim acelea?i filme pe care le devoram în fa?a alb-negrului în urm? cu peste 20 de ani, dar amintirile tinere?ilor ne îndeamn? s? buton?m telecomanda pe canalul unde ruleaz? respectivele produc?ii cinematografice. E iarn? ?i, mai mici sau mai mari, sufletele noastre îl a?teapt? pe Mo? Cr?ciun…

Cu sufletul înghe?at adorm ?i visez… Visez c? minerii nu vor mai face grev? sau altfel de proteste în zilele libere, visez c? judec?torii sau medicii care au gre?it s? pl?teasc? daunele câ?tigate prin instan?ele europene de c?tre suferinzi din buzunarele lor nu din buzunarele celor 80+20%, visez c? nu ne vom mai înghesui la fasole cu ciolan, iar în noaptea de revelion niciun român nu va mai ie?i în pie?e s? ciocneasc? un pahar de ?ampanie primit de-a miloaga cu autorit??ile care nu-?i mai încap în pene, de?i într-un dic?ionar al lui Dumnezeu faptele lor se încadreaz? la infrac?iunea numit? genocid. Tot mai visez…

„Aiurez“ în timp ce am impresia c? organismul mi se odihne?te ?i parc? v?d românii devenind iste?i peste noapte. V?d mun?i de sticle de ?ampanie desf?cute, v?d râuri de fasole cu ciolan ?i câ?iva indivizi care a?teapt? „MILOGII“ îns? „MILOGII“ s-au de?teptat ?i au con?tientizat odat? pentru totdeauna c? atât fasolea cu ciolan, cât ?i ?ampania sunt pl?tite din banii lor (bani publici), deci milogi sunt cei care îi a?teapt? în pia?? ?i î?i bag? comisioane în buzunare. Vise, taic?, vise…

M? trezesc transpirat, sufletul e rece ?i întreb?rile omene?ti revin. Ce mai caut eu în pie?e s? ciocnesc cu autorit??ile, devreme ce sufletul, gândirea, demnitatea ?i spiritul meu de om îl las acas?? Ce tot mai bântui pe la concerte electorale (fie ele organizate de 1 Decembrie sau în noaptea de revelion) devreme ce ?tiu c? mâine nu o s? am cu ce s?-mi achit factura la curent?

Da… Mi s-a mai spus! Eu sunt Gic? contra, distrug?torul de vise ?i tocmai de aceea nu sunt pl?cut. Nu am nevoie de pl?cerea nim?nui pentru c? nu candidez la nicio func?ie. Sufletul, mintea m? îndeamn? s? nu distrug visele minuna?ilor copii pe care îi mai are ?ara asta, s? le spun pove?ti fascinante pentru c? în modul ?sta sufletul mi se dezghea?? ?i simt c? tr?iesc. Zâmbetul unui copil valoreaz? pentru mine de zece mii de ori mai mult decât o plec?ciune fals?.

Dac? nu ?tia?i, distrug?torul de vise v? spune c? pove?tile sunt pentru copii, iar voi nu o s? mai ave?i putere s? le spune?i dac?, la vârsta respectabil? pe care o ave?i, mai crede?i în abureli nesim?ite care, oricum, nu v? înc?lzesc casele. Sufletele nici pe departe, devreme ce nu v? mai vede?i copii zâmbind, pentru c? nu mai ?ti?i s? le spune?i pove?ti frumoase, ci c?uta?i s?-i cump?ra?i cu minciuni, cu telefoane mobile cump?rate în rate, ca s? nu mai vorbesc de promisiunile unui viitor demn de Eden.

Asta e! Sunt un distrug?tor de vise! Prefer s? adorm la loc ?i s? visez iar cum primarii nu au cu cine ciocni un pahar de ?ampanie prin pie?e în noaptea de revelion, oamenii str?zii nu se vor mai înghesui la trei felii de salam ?i un pahar de vin drept mit? electoral?, dup? ce ani de zile autorit??ile s-au ferit de ei de team? ca nu cumva s? vad? nenorocirea la care sunt p?rta?i. A fost doar un vis… Am ?i eu dreptul la ele!

P.S.
Lupii… Nu sunt atât de mul?i în România, poate se viseaz? ei! În schimb, dac? pisicu?a nu a fost acas? s? dea cu gheru?ele ei (în unele poze apare o doamn? care ?ine balan?a în mân? ?i se nume?te Justi?ie) ?oriceii care au început s? road? u?or imediat dup? 1990 au devenit, în timp ce noi visam, ?obolani în toat? regula ?i, uite a?a, au l?sat ditamai arm?sari f?r? gr?un?e. Somnul nostru s-a adâncit ?i mai tare ?i am f?cut nani-nani din patru în patru ani în campaniile electorale, iar ?obolanii au devenit adev?ra?i guzgani care acum poftesc la pulp? de mânz tân?r ?i la piept de c?prioar?.

Caii mor când pisica nu-i acas?! ?i mai r?u! ?oriceii de ieri, guzganii de azi, hiene pentru totdeauna! E Mo? Nicolae! De?i ajuns la o vârst? caut s? cred c? prin noi se mai pot face minuni pentru noi. Pân? una, alta îl ascult pe Andrei P?unescu cântând: „Haide, tat?, haide tat?, ni?te lini?te s?-mi dai!“. Ast?zi ar fi fost ziua lui ?i pentru amintirea sa, pentru spiritul s?u care n-a murit v? invit pe to?i s?-l asculta?i pe acela?i Andrei P?unescu punând pe muzic? versurile tat?lui s?u: „Iobag la patron, iobag la stat“.

?i-ar fi pl?cut ?i ?ie, drag? tat?, de?i n-ai cântat niciodat?, dar mai l?sat pe mine s? cânt suferin?a. „EU NU VREAU S? FIU PE VIA?? LEGAT/IOBAG LA PATRON, IOBAG LA STAT!“

06.12.2013. 20:59


MARCEL 10.12.2013. 14:03

OVIDIU 10.12.2013. 14:02

antoneta 10.12.2013. 13:59

coco 10.12.2013. 11:23

costi 10.12.2013. 11:19

Mara 10.12.2013. 10:52

Nicu 10.12.2013. 10:51

Ion 10.12.2013. 10:51

maria 10.12.2013. 10:50

Mirela 10.12.2013. 10:49

diana 10.12.2013. 10:48

eu vreau 09.12.2013. 00:33

virgil 08.12.2013. 11:05

dorin 08.12.2013. 00:36

Moni 08.12.2013. 00:10

Si totusi…
Gaina batrana nu se cauta la dinti?
iar
La omul sarac ulciorul nu merge de multe ori la apa?
dar mai ales
Ce naste din pisica nu sare departe de trunchi si zgarie rau?

In treacat da nu limitativ : generatia noua de tineri politicieni e chiar mai… decat seniorii… cateva exemple: Adi Tudor, Claudiu Teodorescu, Marius Vlaicu, Mugurel Surupaceanu, Victor Ponta, EBA, Sulfina, Boureanu, Udrea, Boc, MRU, Mihail Neam?u, Marcel Hoara…

titi ziaristul 07.12.2013. 23:06

virgil 07.12.2013. 16:33

carmen 07.12.2013. 14:24

unu 07.12.2013. 14:06

Menne 07.12.2013. 10:52

Bogdan 07.12.2013. 08:29

dorin 07.12.2013. 00:45

Rica – am citit ca esti prieten cu Claudiu Matei. Sa il intrebi pe el sau iti spun eu cati vizitatori unici a avut ziarul lui Claudiu Matei marti si miercuri: peste 5 mii respectiv 6 mii. Sa il intrebi secretul din gradina.

Concluzia … nu foarte multa lume cauta esenta … ce e facil prinde. Titluri explicite , articole scurte, teme de interes, senzational. Sex-ul vinde si barfoteca. Claudiu M. se pare ca a invatat foarte bine cum sa se aseze pe val. Sa ii transmiti felicitari de la un simplu cititor.

Vad ca Ziarul Gorjului are o campanie anti Ponta. Nu stiu daca e productiva. Ar fi bine sa ii pese si sa faca ceva pentru noi. Altfel e latrat la stele.
Va doresc succes si putere de munca.

P.S. Sa nu uiti sa il intrebi pe Claudiu cum a reusit sa faca in doar 2 zile peste 12 mii vizitatori unici cu acelasi articol.
Multa sanatate si inspiratie!

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password