Al 13-lea salariu, stopat la sursă

Cadrele didactice din jude?ul Gorj au a?teptat în aceste zile s? intre în posesia celui de-al treisprezecelea salariu. Fondurile salariale, oricum finalizate dup? s?rb?torile de iarn?, s-ar fi reîntregit dac? autorit??ile locale ar fi dat drumul la banii, iar speran?ele erau mari de?i toat? lumea ?tia c? bugetul statului nu a fost aprobat iar ?ansele privind atribuirea celui de-al treisprezecelea salariu deveneau astfel minime.

Cu toate acestea, atât în jude? cât ?i în municipiul Târgu-Jiu au fost contabili ai unit??ilor ?colare care au f?cut solicit?ri privind acordarea banilor, iar profesorii au fost informa?i diminea?a c? banii sau b?gat pe card, iar dup?-amiaza c? ordinul de atribuire al fondurilor s-au retras. Inspectorul ?colar general, Dorin Ta?c?u a precizat îns?, c? nu a fost informat de vreo astfel de activitate, mai ales c? bugetul statului nu a fost înc? aprobat. ,,Cel de-al treisprezecelea salariu se va da probabil luna viitoare, asta dac? se stabile?te pân? atunci bugetul. Cu toate acestea, localit??ile care au avut bani la buget de anul trecut, iar suma necesar? pentru acordarea celui de-al treisprezecelea salariu pentru dasc?li nu a dep??it cota stabilit? de legea, chiar au putut acorda ace?ti bani”, a declarat inspectorul general Ta?c?u. În municipiul Târgu-Jiu situa?ia este clar?, al treisprezecelea salariu nu s-a acordat la niciuna dintre unit??ile de înv???mânt dar se a?teapt? banii de la buget în acest sens. ,,Dac? vor veni bani de la buget pentru acordarea celui de-al treisprezecelea salariu pentru dasc?lii din municipiu noi îi atribuim beneficiarilor, dar acum nu putem face acest lucru pentru c? bugetul nu s-a aprobat ?i banii nu exist?. Cu siguran??, se vor acorda îns? tichetele de mas?, restante de anul trecut, mai ales c? noi am achitat pentru acestea, în 2008, 19 miliarde de lei iar restul de 21 de miliarde îi vom achita e?alonat”, a declarat Ramona Evulescu, purt?torul de cuvânt al Prim?riei Târgu-Jiu. De cel de-al treisprezecelea salariu va beneficia atât personalul didactic cât ?i cel auxiliar din cadrul unit??ilor de înv???mânt din tot jude?ul.

Anamaria Stoica

21.01.2009. 06:24


homeless 25.01.2009. 14:17

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password