Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru perioada 2010-2012

Ministrul Agriculturii, Mihai Dumitru:’Guvernul a aprobat în ?edin?a de ast?zi acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizat? în agricultur? pentru perioada 2010-2012.

Decizia vine în sprijinul agricultorilor ?i este conform? normativelor europene în vigoare.
În acest fel ne-am respectat un punct negociat cu asocia?iile de fermieri, scop în care am semnat un protocol cu dumnealor, ca aceast? hot?râre s? fie adoptat? pân? la 1 mai. Acest ajutor de stat se d? pe urm?torii trei ani, 2010,2011,2012. El const? în reducerea accizei la motorina folosit? în agricultur? de la nivelul actual de circa 293 euro pe mia de litri de motorin?, la 21 euro pe mia de litri de motorin?. În termeni concre?i, asta înseamn? o economie de circa 1,16 lei pe litru de motorin?. Aceast? motorin? se acord? în limita unei cantit??i normate de 700 de milioane de litri de motorin?. Acesta este consumul normat de motorin? pentru activitatea agricol? în România. Se acord? în domeniul vegetal, al cre?terii animalelor ?i în domeniul iriga?iilor.

Gestionarea ajutorului se face prin APIA. Fermierii vor putea beneficia de aceast? reducere, care înseamn? un element important de cost în produc?ia agricol?. Consumurile de motorin? reprezint? în medie între 19-30% din costurile din produc?ia agricol? ?i în acest fel vrem s? le d?m fermierilor un element de competitivitate în plus, în competi?ia cu fermierii din restul UE. Acest ajutor este un ajutor acceptat la nivelul UE printr-o directiv? – Directiva 96/2003 – ?i se acord? într-un num?r de state membre ale UE. ?i iat? c? în acest moment se acord? ?i în România.’

28.04.2010. 14:31


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password