Ajutoare financiare pentru România şi Bulgaria

România ?i Bulgaria vor primi din partea Uniunii Europene ajutoare financiare de aproape 26 de euro pentru tona de ro?ii procesate – pentru anul comercial 2007/2008. În cazul statelor membre mai vechi ale Uniunii, respectarea cotelor na?ionale ?i comunitare este analizat? pe baza cantit??ii de ro?ii subven?ionate în ultimii trei ani.

Pentru statele care au aderat la Uniune Europeana la 1 mai 2004, respectarea cotelor de produc?ie este evaluat? în func?ie de cantit??ile pentru care s-au acordat ajutoare în ultimii 3 ani – potrivit m?surilor tranzitorii de aplicare a reglement?rilor comunitare în cazul Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Ciprului, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei ?i Slovaciei.

Mecanismul comunitar de evaluare a respect?rii cotelor de c?tre România ?i Bulgaria nu poate fi aplicat imediat – tocmai de aceea fiind adoptate m?suri tranzitorii. În cazul în care pragul de produc?ie comunitar nu va fi dep??it, pentru cele dou? state va fi acordat? în anii urm?tori o sum? suplimentar? de 25% din ajutorul alocat pentru anul 2007/2008

17.07.2007. 21:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password