AJOFM / Obligatiile angajatorilor, potrivit Legii nr. 76/2002

Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, contine contraventii pentru nerespectarea prevederilor legii.

Conform art. 21 angajatorii sunt obligati sa depuna, pbana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la sediul AJOFM Gorj, declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, cat si pe email la adresa gj_decl@ajofm.anofm.ro.

Pana la aceasta data au fost depuse pentru luna septembrie 4.952 declaratii, din care 818 pe email si 4.134 au fost preluate la sediul agentiei.

Retinerea de catre angajator de la salariati a contributiilor datorate bugetului asigurarilor pentru somaj si nevirarea acestora in termen de 15 zile in conturile stabilite potrivit reglementarilor in vigoare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda.

Se aduce la cunostinta angajatorilor ca, incepand cu data de 14.10.2008 conform prevederilor art I pct. 35 din OUG nr.126/08.10.2008, cuantumul contraventiilor este urmatorul:
a) necomunicarea lunara a locurilor de munca vacante in termen de de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.
b) neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.
c) nedepunerea lunara a declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
d) nerespectarea de catre angajatori a obligatiei privind necomunicarea in termen de 3 zile a incadrarii persoanelor din randul beneficiarilor de indemnizatie de somaj se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
e) neacordarea preavizului , conform Codului Muncii sau ale contractului colectiv de munca , angajatilor care urmeaza sa fie disponibilizati si neanuntarea agentiei de ocupare cu cel putin 30 zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere in vederea acordarii serviciilor de preconcediere se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.
f) neeliberarea de catre angajator, persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu, a documentelor prevazute de legislatia in vigoare, necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj si stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei
Organele de control masuri active ale agentiei pentru ocuparea fortei de munca vor constata si vor sanctiona contraventiile prevazute mai sus.

31.10.2008. 08:24


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password