AJOFM / Caravana ocupării forţei de muncă

In luna octombrie, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj desfasura Caravana ocuparii fortei de munca, in urmatoarele localitati :

• in zonele rurale : Dragote?ti, Bustuchin, S?ule?ti, Ciuperceni, S?celu, Berle?ti, Ro?ia de Amaradia, Albeni ;
• in comunitatile de romi : Tele?ti, Bâlteni, Godine?ti, Rovinari, Tân??reni.

Caravana are drept scop apropierea serviciilor de ocupare de persoanele în c?utarea unui loc de munc?, principalele obiective fiind :
• identificarea ?i înregistrarea persoanelor f?r? loc de munc? ?i care nu sunt înregistrate la agen?ie, dar care doresc s? fie ocupate pe pia?a muncii ;
• informarea ?i consilierea profesional? a persoanelor în c?utarea unui loc de munc? ;
• prezentarea serviciilor oferite de AJOFM Gorj ;
• prezentarea locurilor de munc? vacante la nivelul AJOFM Gorj din jude? c?t ?i cele prin serviciul EURES;
• modalitatea de înscriere în baza de date pentru angajarea în domeniul agricol.

Prin organizarea acestei caravane s-a urm?rit o cunoa?tere mai bun? a ?omajului în mediul rural, identificarea nevoilor persoanelor aflate în c?utarea unui loc de munc? ?i îndrumarea spre m?sura cea mai eficient? în identificarea unui loc de munc? sau unde este cazul, urmarea unui curs de calificare.

In cele 9 luni ale anului 2008 s-au obtinut urmatoarele rezultate :

În localit??ile din mediul rural au fost efectuate 72 deplas?ri, la care au participat 705 persoane, din care 292 femei, din acestea s-au înscris în baza de date 385 persoane din care 187 femei, iar 184 persoane ?i-au g?sit un loc de munc? din care 67 femei.
În comunitatile de romi au fost efectuate deplas?ri in 45 localitati, au participat 427 persoane, din care 170 femei, din acestea s-au înscris în baza de date 52 persoane din care 22 femei, iar 8 persoane ?i-au g?sit un loc de munc? din care dou? femei.

17.10.2008. 10:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password