AJOFM / 171 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare

Pentru a sprijini tinerii absolven?i în identificarea unui loc de munc?, Agen?iea Jude?en? pentru Ocuparea For?ei de Munc? (AJOFM) Gorj acord? conform Legii nr. 76/2002 o prim? de încadrare pentru absolven?ii care ?i-au g?sit un loc de munc?.

In cele noua luni ale anului 2008, au beneficiat de prima de încadrare 171 absolven?i afla?i în eviden?a AJOFM Gorj, care s-au încadrat pentru o perioad? mai mare de 12 luni.

Prin aceast? m?sur? activ? se urm?re?te stimularea absolven?ilor de a se încadra mai repede în munc? ?i evitarea ?omajului de lung? durat? prin motivarea acestora de a g?si prin propriile eforturi cele mai potrivite solutii de integrare profesional? a declarat directorul executiv al AJOFM Gorj domnul Ion Tarlea.

Pentru a beneficia de aceast? prim?, absolven?ii institu?iilor de înv???mânt în vârst? de minimum 16 ani, trebuie s? fie înregistra?i la agen?ia pentru ocuparea for?ei de munc? unde au domiciliul ?i s? se angajeze cu program normal de lucru pe o perioad? mai mare de 12 luni.

Absolventii primesc o prim? de încadrare egal? cu valoarea indicatorului social de referin??(500 lei) în valoare la data încadr?rii, dac? depun documenta?ia necesar? dosarului în termen de 60 de zile de la data angaj?rii. Stimularea încadr?rii absolven?ilor este o m?sura esen?ial? de prevenire a ?omajului în rândul tinerilor, aceast? m?sura ducând la sc?derea ratei ?omajului în rândul absolven?ilor.

De asemenea, absolven?ii c?rora li s-a stabilit dreptul la indemniza?ie de ?omaj ?i se angajeaz? în perioada de acordare a acestui drept beneficiaz? de o sum? neimpozabil?, egal? cu indemniza?ia de ?omaj la care ar fi avut dreptul, pân? la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dac? nu s-ar fi angajat. Aceasta suma se acord? dup? 12 luni de la data angaj?rii.

De asemenea, angajatorii care incadreaza absolventi ai promotiei 2008, pe durat? nedeterminat?, astfel, acestia sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare absolvent :

– o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

– o suma egala cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca pentru absolventii de liceu, scoli postliceale, scoli profesionale;

– o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca pentru absolventii de invatamant superior.

30.10.2008. 08:55


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password