Agricultorii cer reducerea accizei la motorină

Federa?ia Agrostar cere reducerea cu 50% a accizei la motorina destinat? agriculturii ?i un plan concret de acordare a subven?iilor pentru lucr?rile agricole de prim?var? astfel încât acestea s? poat? fi efectuate la timp.

Pre?edintele federa?iei sindicale Agrostar, ?tefan Niculae, a declarat pentru NewsIn c? trebuie ca ?i agricultorii români s? beneficieze de subven?ii similare celor acordate fermierilor europeni. “În Uniunea European? agricultorii pl?tesc 50% din acciz? ?i a?a trebuie s? fie ?i în România. Nu vom renun?a la aceast? solicitare ?i vom declan?a ac?iuni de protest dac? nu vom ob?ine aceast? reducere”, a spus Niculae.

Ministrul agriculturii Ilie Sârbu a declarat pentru NewsIn c? în cursul zilei de mar?i va avea o întâlnire cu ministrul finan?elor pentru a analiza în ce m?sur? aceast? problem? poate fi rezolvat?. “Dup? finalizarea discu?iilor pe marginea bugetului vom ?ti exact dac? o astfel de m?sur? poate fi pus? în practic?”, a declarat Ilie Sârbu. El a precizat c? în perioada urm?toare va avea o serie de consult?ri cu organiza?iile patronale ?i sindicale din domeniu pentru a analiza problemele din agricultur? ?i pentru g?sirea unor solu?ii care s? conduc? la îmbun?t??irea situa?iei din sector.

14.01.2009. 03:41


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password