Afacerea “Energie pentru sârbi”, motivul schimbării lui Videanu?

Fostul director general al Complexului Energetic Rovinari, Lauren?iu Ciurel, a declarat la începutul acestei s?pt?mâni, într-o conferin?? de pres?, c? fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu, a fost schimbat din func?ia de ministru dup? ce s-a descoperit afacerea cu energie pe care a pus-o la cale cu o companie din Serbia.

Lauren?iu Ciurel sus?ine c? acesta este motivul real pentru care a fost demis din func?ie ministrul Videanu. Ciurel dezv?luie astfel o afacere cu caracter oneros privind vânzarea unei cantit??i de energie din Gorj c?tre Serbia. “În august, în acest an, un domn de aici de la Gorj, Ionel Man?og, care controla ?i înc? mai controleaz? Complexurile, s-a dus la Bucure?ti, la domnul Videanu ?i i-a propus o afacere cu parteneri sârbi. Aceast? afacerea era s? vând? 500 de Megawa?i produ?i de Complexurile Energetice Rovinari ?i Turceni ?i Hidroelectrica unei firme sârbe?ti. Aceast? propunere este total pe lâng? lege, întrucât începând din 2006 comer?ul cu energie este reglementat de Legea Energiei ?i ordinul ministrului, care spune c? orice cantitate care este produs? se vinde pe burs?. L-a convins acest domn de la Gorj pe ministrul Videanu s? încheie acest contract, iar cele trei entit??i neavând posibilitatea s? exporte direct neavând rezervare de linii, au apelat la Electrica, au dat aceast? cantitate de energie c?tre Electrica ?i Electrica a exportat-o la o firm?, la un SRL, RUDNAP SRL. Are trei angaja?i ?i face profit brut de 4,2 milioane de euro pe lun?, în urma acestui contract. Ia de la aceste entit??i energie cu 38 de euro ?i o revinde în Grecia cu minim 50 de euro, ob?inând 12 euro profit pe Megawatt. Facem un calcul: 12 euro ori 500 de megava?i ori 720 de ore cât are o lun?, iese un profit brut de 4.320.000 de euro în fiecare lun?. Înmul?i?i pe un an de zile ?i ve?i vedea ce sume ies. Nu s-a ?tiut nimic despre aceste contract pentru c? a fost securizat, pân? acum dou? s?pt?mâni când a r?suflat ceva. Aceast? firm? este proprietatea unui off-shore din Cipru. Acesta este motivul pentru care Videanu a fost schimbat. Legea spune c? energia trebuie vândut? pe burs?, ordin dat de Videanu care ?i-a înc?lcat propriul ordin”, a sus?inut Lauren?iu Ciurel.

GRECII, BENEFICIARII TRANZAC?IEI CU ENERGIE
Cert este c? fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a anun?at la ultima sa vizit? la Târgu-Jiu de vânzarea cantit??ii de energie c?tre ??rile vecine. “Cele trei Complexurile Energetice Rovinari, Turceni ?i Craiova, împreun? cu Electrica, vor exporta 500 de megawa?i. Exporturile vor viza ??rile din vecinatate. Astfel, prin aceast? m?sur?, care poate fi aplicat? prin ordin al ministrului Economiei, consumul de c?rbune al SNLO va cre?te cu un milion de tone”, a afirmat ministrul Adriean Videanu, care a mai precizat c? intentioneaz? ca aceste exporturi s? fie realizate cât mai rapid cu putin??, pân? la 31 decembrie 2010.

Ionel Man?og, care este considerat de Ciurel drept creierul afacerii ilegale, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere în leg?tur? cu dezv?luirile f?cute de Ciurel. Contactat telefonic, Man?og nu a r?spuns. Contractul despre care face vorbire Ciurel este încheiat în august, sus?ine acesta, se va derula pe un an de zile ?i ar produce un profit foarte mare firmei din Serbia.

Compania energetic? RUDNAP GROUP A.D. Serbia a intrat pe pia?? în România prin deschiderea unui birou comercial la Bucure?ti în 2 iunie 2008. Conform Registrului Comer?ului, firma are ac?ionariat o alt? societate, respectiv ALTARIA RESEARCH LIMITED, societate înmatriculat? ?i înregistrat? în Republica Cipru. Cea mandatat? s? se ocupe de firm? în România este Georgiana Mihalache.(jurnalul.ro)

04.11.2010. 10:48


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password