Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor, la Galati

În perioada 7-10 februarie 2013, ora?ul Gala?i a g?zduit cel mai important eveniment pentru activitatea singurei structure reprezentative a elevilor din România. Adunarea General? reprezint? momentul în care este ales în mod democratic noul pre?edinte al Consiliului Na?ional al Elevilor, precum ?i cei doi secretari executive.
Evenimentul a fost organizat de c?tre Consiliul Jude?ean al Elevilor Gala?i cu sprijinul Ministerului Educa?iei Na?ionale, Inspectoratului ?colar Jude?ean Gala?i, al Universit??ii “Dun?rea de Jos” ?i al altor parteneri educa?ionali.
Întâlnirea care a adunat peste 200 de elevi participan?i în urma selec?iei na?ionale, venind din toate jude?ele, a avut ca scop alegerea noului pre?edinte al Consiliului Na?ional al Elevilor, al celor doi secretari executiv (al Departamentului de Educa?ie ?i Comunicare ?i al Departamentului de Organizare Intern?). Totodat?, în urma desf??ur?rii atelierelor tematice, delega?ii au conlucrat pentru întocmirea strategiei de dezvoltare organiza?ional? a Consiliului Na?ional al Elevilor pentru mandatul 2013.
În urma desf??ur?rii procesului electoral, au fost înregistrate urm?toarele rezultate : Iulia Miron – noul pre?edinte al Consiliului Na?ional al Elevilor, R?zvan Cîndea – secretar al Departamentului de Organizare Intern?, Cristian Gîrnea?? – secretar al Departamentului de Educa?ie ?i Comunicare. Ace?tia vor completa echipa ce formeaz? Biroul Executiv al Consiliului Na?ional al Elevilor, al?turi de cei opt pre?edin?i regionali : Florin Gavril (Nord-Est), Alexandru Gavr?u (Nord-Vest), Simina Drago? (Vest), Teodor Blidaru (Sud-Vest), Sînziana Voicu (Sud-Muntenia), C?lin Coci? (Centru), Matei Vîlcov (Bucure?ti-Ilfov), M?d?lin Ionu? Gavril (Sud-Est).
Deschiderea oficial? a evenimentului, în data de 8 februarie 2013, a fost prilejuit? de prezen?a domnului Ministru al Educa?iei Na?ionale, prof. univ. dr. Remus Pricopie, a domnului Ministru pentru Societatea Informa?ional?, dl. Dan Nica, a domnului Secretar de Stat pentru Înv???mântul Preuniversitar, prof. Stelian Fedorca ?i a domnului Secretar de Stat al Ministerului Tineretului ?i Sportului, Cosmin Cristian. De asemenea, reprezentan?i ai autorit??ilor locale au transmis mesajul de bun venit. În decursul celor patru zile, partenerii Consiliului Na?ional al Elevilor au prezentat rezultatele parteneriatelor în mandatul precedent, precum ?i tendin?ele actuale.
În urma încheierii acestui eveniment, în fiecare jude? se vor face disemin?ri ale rezultatelor în cadrul consiliilor jude?ene ale elevilor, Adunarea General? a Consiliului Na?ional al Elevilor dovedindu-se a fi un cadru adecvat pentru schimburi de bune practici.

13.02.2013. 10:05


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password