Adriean Videanu: “Înfiinţarea celor două companii energetice va fi aprobată azi de Guvern “


Ministrul economiei, comer?ului ?i mediului de afaceri, Adriean Videanu, a declarat c? miercuri, 6 ianuarie, Guvernul va aproba înfiin?area celor dou? mari companii energetice care vor rezulta în urma reorganiz?rii sectorului energetic din România.

“Azi vor fi aprobate de Guvern. În ?ase luni, ele vor deveni opera?ionale, pentru c? mai trebuie parcurse ni?te etape pân? atunci”.

In componen?a primei companii vor intra Complexurile Energetice din Oltenia (Turceni, Rovinari ?i Craiova), Nuclearelectrica, Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia (SNLO), ?i trei sucursale ale Hidroelectrica, SH Vâlcea, SH Slatina ?i SH Sibiu, iar din cea de-a doua societate va face parte Electrocentrale Bucure?ti, CTE Deva ?i CET Paro?eni (apar?inând Termoelectrica), Por?ile de Fier ?i restul sucursalelor Hidroelectrica (adic? sucursalele Sebe?, Buz?u, Târgu Jiu, Caransebe?, Ha?eg, Arge?, Cluj, Bistri?a), Compania Na?ional? a Huilei (CNH) Petro?ani.

06.01.2010. 14:21


Ion 06.01.2010. 15:09

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password